Odnowione zabytki wróciły do Działu Kultur Pozaeuropejskich MNS

Do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie wróciły obiekty wypożyczone Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Co się z nimi działo?

Zabytki poddano działaniom konserwatorskim w zakresie przygotowywania prac dyplomowych. Studenci pod kontrolą promotorów wykonali badania konserwatorskie. One pozwoliły im ustalić zakres prac i sposoby ich wykonania. Dzięki pracy studentów i ich opiekunów obiekty odzyskały dawną świetność. Są bardziej atrakcyjne i łatwiejsze do zrozumienia. Przeprowadzone badania pozwoliły otrzymać wiele interesujących informacji o poszczególnych obiektach, na przykład o tym, jak zostały wykonane i z jakich materiałów.

W konserwacje zabytków zaangażowani byli m.in. Aleksandra Jaros, Julia Soroko, Klaudia Szwak, Paulina Niemyjska, dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, mgr Katarzyna Polak, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK.

renowacja zabytków
Chińska terakotowa figurka wojownika (618-907 n.e.) – Paulina Niemyjska opiekun pracy dyplomowej dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, Fot. Ewa Sitarek
renowacja zabytków
Parawan japoński dekorowany laką (XIX w.) – Julia Soroko opiekun pracy dyplomowej dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, Fot. Ewa Sitarek
renowacja zabytków
Parawan japoński dekorowany laką (XIX w.) – Julia Soroko opiekun pracy dyplomowej dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, Fot. Ewa Sitarek
renowacja zabytków
Parawan japoński dekorowany laką (XIX w.) – Julia Soroko opiekun pracy dyplomowej dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, Fot. Ewa Sitarek
renowacja zabytków
Polichromowana głowa Bodhisattwy z gliny suszonej na słońcu (Chiny, XII-XIII w.) – Aleksandra Jaros opiekun pracy dyplomowej dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, Fot. Ewa Sitarek
renowacja zabytków
Chińska terakotowa figurka wojownika (618-907 n.e.) – Paulina Niemyjska opiekun pracy dyplomowej dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, Sebastian Romaniuk , Fot. Ewa Sitarek

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl