Odkryto podziemne tunele pod skarpą Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Podczas badań związanych z planowaną modernizacją zamkowych tarasów eksperci z Instytutu Techniki Budowlanej natrafili na podziemne tunele pod skarpą północną Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Na istnienie podziemnego schronu, do którego wejście miałoby się znajdować u podnóża północnej skarpy, wskazywali od dawna naoczni świadkowie. Kilka lat temu znalezione zostały plany jego budowy wykonane w 1943 roku. Odkryte w ostatnich dniach podziemne korytarze znajdują się jednak poza obrębem budynku Zamku, pod tarasem i skarpą. Są też zlokalizowane na innej głębokości i w innym miejscu niż wskazywał szkic z okresu II wojny światowej. Jedna z hipotez zakłada, że mogą to być wejścia do schronu.

Podczas badań podłoża, w ramach oceny stateczności skarp na potrzeby modernizacji tarasów, na głębokości ok. 16-18 m pod powierzchnią tarasu północnego natrafiliśmy na żelbetowe konstrukcje prefabrykowane o wysokości około 2 m i szerokości ok. 2,5 m. To konstrukcje analogiczne do zinwentaryzowanych wcześniej w Szczecinie innych tuneli z okresu niemieckiego – informuje dr hab. inż. Tomasz Godlewski, zastępca kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, który kieruje pracami prowadzonymi na zlecenie szczecińskiego Zamku. – Wykonaliśmy badania geotechniczne i geofizyczne skarpy. Musimy jeszcze dokonać pełnej analizy uzyskanych wyników. Niewykluczone, że konieczne będą dodatkowe badania, aby określić ostateczny zakres i położenie tuneli.

Badania są wykonywane w związku z inwestycją „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. W jej ramach mają powstać trzy tarasy z zielenią w renesansowym stylu, które staną się nową atrakcją miasta.

Cieszę się, że mimo iż mamy wiele wyników licznych w ostatnich latach badań, zleciliśmy jeszcze te badania przed modernizacją tarasów. Pozwoli to nam odpowiednio przygotować inwestycję oraz uniknąć niespodzianek i zakłócenia procesu inwestycyjnego w trakcie jego realizacji – mówi Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Wstępny etap badań potrwa co najmniej do końca tygodnia, a raport końcowy ma zostać przygotowany do końca lipca br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl