Od środy nowe zasady parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto

Dwie podstrefy o różnych cenach, parkowanie  płatne w dni powszednie od 8 do 17, większy obszar abonamentowania to najważniejsze zmiany, które czekaja kierowców od środy na Starym Mieście.

19 maja (w środę) wchodzą w życie nowe zasady parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto (SZSM). Dotychczas parkowanie w tym obszarze regulowały dwie różne uchwały Rady Miasta (z 18 grudnia 2019 i  24 listopada 2020).  Nowa uchwała przegłosowana 23 marca ujednolica reguły płatnego postoju w SZSM.

Strefa Zamieszkania Stare Miasto obejmie dodatkowo Plac Orła Białego oraz całe ulice obecnie należące do niej częściowo: Staromłyńską i Koński Kierat.

Tak powiększona Strefa Zamieszkania Stare Miasto została podzielona na podstrefę 1 i podstrefę 2 (patrz mapka).
W podstrefie 1 pierwsze rozpoczęte 15 minut postoju kosztować będzie 2,50 zł, a każde kolejne 3 minuty – 0,50 zł.
W podstrefie 2 – pierwsze rozpoczęte 15 minut – 1,50 zł, każde kolejne 3 minuty – 0,30 zł.

Fot. NiOL Szczecin

 

Traci moc Uchwała Nr XIII/473/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego (PPN) na Placu Orła Białego w Szczecinie. Przypomnijmy, że wchłonięty przez podstrefę 1 PPN Orła Białego był płatny siedem dni w tygodniu od godz. 8-22. Teraz obie podstrefy będą płatne w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Opłaty dla mieszkańców strefy

Nowela porządkuje temat opłat zryczałtowanych dla  mieszkańców. Obecnie są dwie takie opłaty dla dwóch różnych grup. Na wniosek mieszkańców od środy będzie obowiązywać jedna opłata pod nazwą Karta Stare Miasto. Nowy obszar abonamentowania (czyli adresy, których mieszkańcy mogą korzystać z opłaty zryczałtowanej) został powiększony o odcinki ulic Farnej, Wyszyńskiego, Grodzkiej i Placu Żołnierza. Analogicznie do zasad obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania mieszkańcy w/w ulic mają prawo do wykupienia opłaty zryczałtowanej na ulicę zamieszkania lub ulicę przyległą (w tym przypadku przyległy obszar SZSM).
Oczywiście pod warunkiem, że posiadają samochód albo dysponują nim na podstawie umowy kredytu, leasingu czy najmu długoterminowego.

Powiększony obszar abonamentowania SZSM obejmuje: ulice Tkacką,  Łaziebną, Staromłyńską, Mariacką, Farną, Koński Kierat (wszystkie numery), Grodzką 1-20, Staromiejską 1, Wyszyńskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 oraz place Orła Białego, Mariacki (wszystkie numery), Żołnierza Polskiego 1-11.

Karty Stare Miasto będą dostępne od środy w kasie NiOL przy al. Wojska Polskiego 105 (pon.- piątek, w godz. 8-17) w cenie 180 zł za pól roku, 360 zł za rok.
Obowiązuje zasada: jeden lokal – jeden samochód –  jedna karta.

Karta Stare Miasto uprawnia do korzystanie z miejsc parkingowych w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

Karty dojazdowe Stare Miasto – parking, wykupione przed wejściem w życie uchwały, zachowują swoją ważność do końca okresu, na jaki zostały wykupione i uprawniają do parkowania pojazdu samochodowego w Strefie Zamieszkania Stare Miasto w miejscach do tego wyznaczonych.

Fot. NiOL Szczecin

/Źródło: NiOL Szczecin/