Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny.

4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznym. Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny. Przysługuje on tylko w przypadku ogrzewania mieszkania prądem!

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny wynosi:

  • 1000 zł
  • 1500 zł w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh

Osoba, która będzie chciała otrzymać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, będzie musiała dołączyć do wniosku roczne rozliczenie potwierdzające, że zużycie prądu w jej gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek elektryczny wypłacany będzie w terminie do 31 marca 2023 r.

Bezwzględnym warunkiem otrzymania świadczenia jest dokonanie wpisu ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku:

  • ul. Bł. W. Kadłubka 12, godz. 7:30-16:00;
  • ul. Rydla 39-40, godz. 7:30-15:30.

Dokumenty można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach lub przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl