Modra i Koralowa koniec prac coraz bliżej

10:27
Fot. UM Szczecin

Przebudowa przepustu na ulicy Modrej jest już zrealizowana. Na kolejny tydzień planowane jest ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni.

Cały proces przebudowy rozpoczął się w połowie czerwca. Na początku przeprowadzono rozbiórkę starej infrastruktury, w tym przyczółków i konstrukcji nawierzchni. Następnie podjęto działania związane z obniżeniem zwierciadła wody gruntowej, a także zmontowano nowe rury oraz wylot przepustu. Przeprowadzono również niezbędne prace związane z hydroizolacją i zabezpieczeniami antykorozyjnymi. Po tych etapach całość została zasypana, a grunt został zagęszczony. Dodatkowo wykonano konstrukcję jezdni na przepuście.

Obecnie trwają prace związane z budową brakujących fragmentów chodnika w okolicy przepustu. Pozostaje również wykonanie wlotu przepustu, a planowane jest także zamontowanie barier, które zapewnią odpowiednie zabezpieczenie na tej części drogi.

W kolejnym tygodniu Wykonawca zaplanował prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni wraz montażem włazów samopoziomujących na ulicy Modrej. Wykonywane będą również konstrukcje nawierzchni wjazdów do posesji. Toczyć się będą ponadto prace związane z pielęgnacją zieleni oraz montażem elementów małej architektury.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:

 1. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 2. wykonanie pasów rowerowych;
 3. przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 4. przebudowa zatok autobusowych;
 5. przebudowa i budowa chodników;
 6. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 7. wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 8. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 9. budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 10. budowa kanału technologicznego;
 11. przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 12. remont przepustu;
 13. zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl