Miejski program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zatwierdzony. Jakie są jego główne założenia?

11:14
opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Fot. UM Szczecin

Bezpłatna kastracja, sterylizacja i opieka weterynaryjna dla wolno żyjących kotów, bezpieczne miejsca w schroniskach i znalezienie nowych domów dla bezdomnych psów i kotów czy bezpłatne czipownie psów właścicieli – to tylko niektóre z punktów planu miasta w ramach  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Radni zatwierdzili przedstawiony przez miasto Szczecin Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2023 r.  Jego główne założenia i cele to zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt, opieka nad kotami wolno żyjącymi, całodobowa pomoc w wypadkach drogowych z udziałem zwierząt całodobowa opieka weterynaryjna oraz edukacja miasta mieszkańców w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania

Część zadań realizowana będzie przez Miasto w niedawno oddanym do użytku Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, które zapewnia nie tylko schronienie i opiekę weterynaryjną, ale zajmuje się takżę poszukiwaniem nowych domów dla swoich podopiecznych. Wszystkie zwierzęta w schronisku są tez obligatoryjnie kastrowane i sterylizowane.

Miasto prowadzi bezpłatne znakowanie psów i kotów schroniskowych oraz psów właścicielskich, przez wszczepienie pod skórę zwierzęcia elektronicznego mikroprocesora.

Miejsca w których można bezpłatnie zaczipować psa:

– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ul. Południowa w Szczecinie
– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie ul. Ojca Beyzyma 17
– Przychodnia Weterynaryjna Vetmedic, ul. Przyjaciół Żołnierza 80a, 71-670 Szczecin
– Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt Gugała s. k , ul. Mieszka I 62
– Przychodnia Weterynaryjna Andrzej Chmielewski, ul. Krakowska 60A, 71-017 Szczecin
– Gabinet Weterynaryjny, ul. Piłsudskiego 9/2, 70-420 Szczecin
– Gabinet Weterynaryjny Izabela Ostrowska Met-Vet, ul. Metalowa 61a, 70-726 Szczecin
– Gabinet Weterynaryjny Karol Kaźmierczak, ul. Milczańska 6A/2U, 70-117 Szczecin
– Gabinet Weterynaryjny Katarzyna Bieszczad – Chmiel, ul. A. Krzywoń 16/U1, 70-820 Szczecin

Bezpośrednią opiekę nad kotami wolno żyjącymi w Szczecinie sprawują społeczni opiekunowie oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Miasto, w ramach konkursów dla organizacji społecznych oraz umów podpisanych z wyłonionymi gabinetami, przeznacza środki na zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej, zabiegi sterylizacji i kastracji oraz dokarmianie.

W bieżącym roku Miasto zawarło umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz udzielanie pomocy lekarsko-weterynaryjnej kotom wolno żyjącym dostarczanym przez społecznych opiekunów. Wyłoniono także dwa gabinety weterynaryjne, w których również przeprowadzane są zabiegi sterylizacji i kastracji:

– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie ul. Ojca Beyzyma 17  (także leczenie kotów)
– Gabinet Weterynaryjny Wróblewska, Świercz s.c., ul. Rostworowskiego 1, 71-262 Szczecin.

Miasto finansuje także bezpłatne sterylizacje i kastracje zwierzętom podopiecznych MOPR i zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Łącznie, na realizację wszystkich zadań zapisanych w Programie, Miasto w bieżącym roku zaplanowało  2 068 321 zł, w tym prawie 300 tys. zł na leczenie oraz sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących i prawie 100 tys. na karmę i domki przekazywane społecznym opiekunom.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl