Jeszcze więcej zieleni, strefy  aktywnego wypoczynku i spokojnego relaksu w ciszy – to elementy nowej koncepcji, która uwzględnia sugestie mieszkańców.

Realizacja projektu jest związana z głosowaniem w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Na to zadanie dla dzielnicy Północ zagłosowało ponad 1500 mieszkańców. Po wyborze projektu odbyło się kilka spotkań z jego autorami, mieszkańcami, Radą Osiedla Żelechowa oraz Radnymi Rady Miasta. Prezentacja wstępnej koncepcji odbyła się na otwartym spotkaniu z mieszkańcami w dniu 22 czerwca 2017 r. Te spotkania były okazją do zebrania uwag i opinii, które zostały wzięte pod uwagę przy wypracowaniu dokumentu.

Koncepcja uwzględnia postulaty mieszkańców, którzy chcieli, by przy realizacji projektu zachować naturalny charakter i funkcję wypoczynkową miejsca. Poczynione będą starania, aby w żaden sposób nie ingerować i zakłócać godności sąsiadującego z obszarem projektu miejsca, na którym kiedyś był cmentarz. Priorytetem jest wypracowanie takich rozwiązań, które umożliwią wypoczynek okolicznym mieszkańcom i nienarażanie ich na duży hałas.

Głównym założeniem nowej koncepcji jest poprawa estetyki otoczenia, zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni i stworzenie nowej jakości zieleni parkowej. Projekt zakłada uporządkowanie zieleni istniejącej, a także dopełnienie jej nowymi nasadzeniami (mają to być głównie rośliny odporne). Na całym terenie zostaną zastosowane różnego rodzaju nawierzchnie. Plac wypoczynkowy wykonany będzie z kostki kamiennej, a alejki z materiałów przepuszczalnych dla wody. W miejscach aktywnego odpoczynku zastosowana będzie nawierzchnia bezpieczna.

Centralnym punktem kompozycyjnym ma być otoczony niską zielenią, utwardzony plac z zegarem słonecznym oraz pergolami. W całym parku pojawią się również ławki, które będą rozmieszczone zarówno w miejscach słonecznych, jak i zacienionych, a także pod pergolami.

Na wydzielonej części terenu powstanie ogród do stymulacji sensorycznej, który zostanie wyposażony w zestawy dotykowe (chodnik sensoryczny, nasadzenia o różnej fakturze). To właśnie tutaj dzieci będą mogły rozwijać małą motorykę np. rysując kredą po dwustronnej tablicy, ustawiając tor dla kul na ściance funkcyjnej czy przesuwając suwaki po tablicy. Dodatkowo ogród zostanie wyposażony w konstrukcje typu labirynt, zjeżdżalnie, gra w klasy czy równoważnia (kolorowe pieńki różnej wysokości).

We wschodniej części parku (u podnóża skarpy) planowane jest utworzenie strefy wypoczynku z dwoma zadaszonymi wiatami wypoczynkowymi oraz kilkoma ławostołami.

Projekt przewiduje wykonanie placu sportowego oraz ustawienie stołu do ping ponga. Mają też powstać dwa place zabaw, na których pojawią się różnego typu urządzenia zabawowe przystosowane dla różnych grup wiekowych. Dla młodzieży i dorosłych powstanie siłownia zewnętrzna. Przewidziano także montaż zestawu do Street Workout’u, czyli ćwiczeń wykorzystujących własną masę ciała.

Opis Koncepcji Projektu Park Brodowski

Wizualizacja Parku Brodowskiego

Źródło: Urząd Miasta Szczecin