Miasto planuje parkingową rewolucję. Ruszyły konsultacje społeczne

Szykują się ogromne zmiany w systemie parkowania w Szczecinie. Wśród planowanych przez miasto rozwiązań są m.in. podział na trzy strefy komunikacyjne, powiększenie Strefy Płatnego Parkowania, podwyżki opłat czy budowa płatnych parkingów i parkingowców w centrum. Od dziś uwagi i opinie w sprawie tych propozycji mogą przesyłać mieszkańcy. 

Podział na trzy strefy komunikacyjne

W koncepcji zaprezentowanej przez miasto przyjęto założenie, że system komunikacyjny Szczecina jest oparty o dwie osie: przebieg Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz linię tramwajową łączącą lewobrzeże z prawobrzeżem. Zaproponowany został więc podział miasta na trzy strefy:

  1. Strefa Strategicznej Interwencji (z ułatwieniami dla ruchu pieszego, komunikacji publicznej, zmierzająca do stopniowego ograniczania ruchu samochodowego na Starym Mieście i Łasztowni)
  2. Strefa SKM (z przywilejami dla komunikacji publicznej i pojazdów elektrycznych)
  3. Strefa Zewnętrzna (obszar poza śródmieściem, oddzielony linią SKM – bez ograniczeń w ruchu z uwzględnieniem parkingów buforowych na granicy strefy)
parkowanie Szczecin zmiany konsultacje społeczne
Fot. Materiały spółki NiOL

Powiększenie SPP i podwyżki opłat

Od 2012 roku liczba zarejestrowanych pojazdów w Szczecinie wzrosła z 238 tys. do ponad 300 tys. Wykonane w 2018 roku badania wykazały, że na wielu ulicach SPP i tuż za jej granicami zapełnienie miejsc postojowych w godzinach największej kumulacji przekracza 100 procent (jest to możliwe, bo kierowcy parkują także w miejscach niedozwolonych). Przeciętne dzienne napełnienie strefy to 92,9% (w godzinie maksymalnej – 97,1%), a powinno wynosić ok. 70-80 proc.

W celu zwiększenia rotacji pojazdów w centrum i dostosowania SPP do zmieniających się potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i interesantów, plan przewiduje poszerzenie strefy i zmiany w cenniku opłat. Uwzględniono trzy warianty poszerzenia SPP, które razem obejmują ok. 4900 miejsc postojowych wobec blisko 7 tys. istniejących obecnie – mówi Wojciech Jachim, rzecznik NiOL.

parkowanie Szczecin zmiany konsultacje społeczne
Trzy warianty poszerzenia SPP Fot. Materiały spółki NiOL

W przygotowanym przez miasto opracowaniu zaproponowano podniesienie cen jednorazowych, abonamentów, opłaty dodatkowej i opłat zryczałtowanych (wyjątek stanowią opłaty dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych).

Projekt zakłada też duże zmiany dotyczące abonamentów. Mają być one dostępne tylko dla osób i firm płacących podatki w Szczecinie. Zlikwidowane zostaną abonamenty roczne, ale za to każdy będzie mógł kupić abonament na dowolną liczbę dni roboczych w cenie 34,60 zł/dzień dla strefy A i 26,80 zł/dzień dla B.

Stawki opłat jednorazowych czy abonamentów nie były podnoszone od roku 2012. Proponowane są wyraźnie wyższe od obecnych, ale na tle innych dużych miast nie wyróżniają się wysokością. Np. w Gdańsku abonament 30-dniowy kosztuje 500 zł, proponowana stawka dla strefy A w Szczecinie 300 zł dla osób fizycznych i 400 zł dla firm – tłumaczy Wojciech Jachim.

parkowanie Szczecin zmiany konsultacje społeczne
Fot. Materiały spółki NiOL

Więcej parkingów i parkingowców

Koncepcja przedstawiona przez miasto przewiduje budowę parkingów P&R na blisko 900 miejsc przy 17 stacjach SKM. Pojawia się tam również propozycja tworzenia płatnych parkingów niestrzeżonych poza drogami publicznymi, które mogłyby przyczynić się do uporządkowania parkowania w danym rejonie. Zaproponowano nawet trzy konkretne lokalizacje dla takich obiektów: ulice Szymanowskiego i Ogińskiego, pod Trasą Zamkową i ul. Czarneckiego (łącznie ok. 340 miejsc).

W projekcie jest także mowa o budowie parkingowców na ok. 700 miejsc w miejscach, które miasto wskazywało już wcześniej:

  • kwartał ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i al. Wojska Polskiego (ok. 200 miejsc)
  • plac Zawiszy (nie mniej niż 200 miejsc)
  • Trasa Zamkowa (ok. 210 miejsc + 100 miejsc bezpośrednio pod Trasą Zamkową)

Trwają konsultacje społeczne

Dziś ruszyło zbieranie opinii mieszkańców Szczecina w sprawie planowanych zmian w systemie parkowania. Konsultacje społeczne potrwają do 13 sierpnia br.

Prezentację z propozycjami zmian oraz formularz konsultacyjny z pytaniami można znaleźć na stronie konsultuj.szczecin.pl. Formularz w wersji papierowej jest dostępny w przedsionku przed salą sesyjną Urzędu Miasta Szczecin (lewe skrzydło, dawna siedziba filharmonii) oraz przy wejściu do filii urzędu na prawobrzeżu. Znajdziemy tam również specjalne urny na wypełnione formularze (można je też wysłać na adres email parkowanie@niol.szczecin.pl).

Na 22 lipca br. (środa) na godz. 17.00 planowane jest spotkanie z mieszkańcami dotyczące zmian w parkowaniu w formie wideo konferencji.

Miasto opublikuje informacje o wynikach konsultacji społecznych w terminie 30 dni od ich zakończenia. Efektem konsultacji będą projekty konkretnych uchwał, które trafią pod obrady Rady Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl