„Matematyka w obiektywie” wystawa najlepszych prac w Rektoracie US

Uniwersytet Szczeciński zaprasza na wystawę najlepszych prac XI edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Wystawa będzie dostępna do 20 sierpnia br.  w budynku Rektoratu US, na al. Papieża Jana Pawła II 22a.

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE od roku 2010 stanowi część międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Konkurs wspomaga edukację matematyczną, proces matematycznego myślenia; popularyzuje wiedzę i kulturę matematyczną.

Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

W konkursie uczestniczą zarówno dzieci, jak i dorośli. Uczestnicy rejestrują się na stronie www i za jej pośrednictwem wysyłają zdjęcia z matematycznym tytułem.  Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem- na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy.

Finał konkursu odbył się online 4 grudnia 2020 o godzinie 12:00.

W roku 2019 Międzynarodowy Projekt Matematyka w obiektywie uzyskał I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich.

Do XI edycji konkursu zgłoszono ponad 12 tysięcy prac. Jury wyłoniło 65 najlepszych, które prezentowane są w galerii.

Informacje o konkursie, galerię prac, wykłady i wystąpienia towarzyszące można znaleźć na stronie KONKURSU.

Portal Infoludek.pl jest patronem medialnym konkursu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl