Marszałek Województwa ocalił blisko 400 drzew

Drzewa przy ul. Przygodnej, ul. Ku Słońcu czy ul. Broniewskiego nie zostaną wycięte – taką decyzję wydał Marszałek Województwa. Okazy miały być usunięte w związku z realizowanymi tam inwestycjami budowlanymi, ale miejska roślinność ocaleje.

Stanowisko Marszałka Województwa

Jak potwierdza Marszałek Województwa, Olgierd Geblewicz, w związku z rozwojem miasta oraz zmianą infrastruktury, do urzędu wciąż napływają kolejne wnioski o wycinkę drzew. Rozwój Szczecina jest jak najbardziej potrzebny i realizowane inwestycje służą mieszkańcom miasta, natomiast ich powstawanie i funkcjonowanie nie może odbywać się kosztem miejskiej roślinności. To dlatego każdy wniosek o wycinkę drzew na terenie Szczecina jest rozpatrywany przy wsparciu ekspertów i specjalistycznej aparatury, liczy się także głos społeczeństwa.

Prawie 400 drzew nie zostanie wyciętych

Uznano, że 176 drzew (przede wszystkim graby), które miały zostać wycięte w ramach rewitalizacji parku przy ul. Przygodnej, ocaleje. Nie ma podstaw, by zgadzać się na wycinkę drzew, które nie przeszkadzają w zmianach infrastruktury tego miejsca. Ocaleje także 155 drzew przy tej samej ulicy, o których wycinkę wnioskowano w ramach budowy nowego przedszkola – w tym przypadku wnioskujący nie zaproponował nasadzeń zastępczych. Nie zostaną także wycięte  42 drzewa w Zespole Szkół Łączności przy ul. Ku Słońcu – to głównie topole, które miały stwarzać zagrożenie, a w rzeczywistości konieczne do usunięcia okazały się jedynie 2 drzewa.  Pozostanie też 14 drzew przy ul. Broniewskiego, o których wycięcie wnioskowało ZDiTM.

Na ratunek miejskiej zieleni

Tylko na początku tego roku do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 77 wniosków o wycinkę łącznie 658 drzew. Większość z nich dotyczyła usunięcia drzew ze względu na ich zły stan i stwarzanie zagrożenia. Tylko nieliczne wnioski dotyczyły wycinki ze względów inwestycyjnych.

Drzewa nie zostaną wycięte, jeśli takiej konieczności nie potwierdzą specjaliści i przeprowadzone ekspertyzy. Do ich realizacji wykorzystuje się zawsze wizję lokalną z udziałem pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, nierzadko wykorzystuje się również tomograf komputerowy. Co więcej, Urząd Marszałkowski stawia na nasadzenia zastępcze, które mogą być rekompensatą dla szczecińskiej zieleni. Warto stosować zasadę 1 do 1. Niestety, polskie przepisy prawa w tym zakresie nadal pozwalają realizację nasadzeń zastępczych omijać. Niektórzy wnioskujący wolą zapłacić za wycinkę, aniżeli wykonać zastępcze nasadzenia. Warto przy tym dodać, że zgodnie z rozporządzeniem do ustawy LEX Szyszko, drastycznie spadły ceny wycinki, co może niestety zachęcać do takiego działania.

Aby przekonać do działań zmierzających w kierunku ratowania drzew na terenie miasta, powstał materiał filmowy. Ten dotyczy okazów w parku przy ul. Przygodnej w Szczecinie.


Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl