Marka „Zrobione w Szczecinie” – ruszyły zgłoszenia

Do 31 marca br. można zgłaszać wnioski z propozycjami produktów lub usług, które budują pozytywny wizerunek Szczecina.

Czy jest marka „Zrobione w Szczecinie”?

Marka „Zrobione w Szczecinie” to pomysł miasta na promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych realizowanych na terenie Szczecina. Wyróżnienie ma charakter honorowy i mogę je otrzymać oryginalne szczecińskie produkty lub usługi, które wyróżniają się wysoką jakością i kreując pozytywny wizerunek Miasta.

Nagrodzony przedsiębiorca będzie mógł wziąć udział w programach z zakresu promocji gospodarczej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zamieścić logotyp marki „Zrobione w Szczecinie” w swoich materiałach promocyjno-informacyjnych.

Kategorie i kryteria przyznania marki

O przyznanie marki mogą starać się przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie, których produkty lub usługi są obecne na szczecińskim rynku od co najmniej 12 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia.

Wyróżnienie będzie przyznawane dwa razy do roku (edycja wiosenna i jesienna) w dwóch kategoriach:

  • dla produktów w liczbie do 10 rocznie
  • dla usług w liczbie do 10 rocznie

Wniosek i regulamin

Aby móc ubiegać się o przyznanie marki, należy złożyć wniosek w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.

Regulamin oraz wzór wniosku można pobrać TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl