Kontrowersje wokół projektu „Kurs na Północ” dotyczącego rewitalizacji otoczenia Wieży Bismarcka

Zespół Opiniujący odrzucił projekt „Kurs na Północ”. Jego członkowie zdecydowali o tym podczas specjalnego głosowania.

Mimo iż projekt pierwotnie dostał pozytywną ocenę, Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin zmieniło status na „zweryfikowany negatywnie”. Skąd taka decyzja?

Nasza ocena nie odnosi się do wartości merytorycznej projektu, którą znamy i doceniamymówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego UM.Nie możemy jednak pozostać obojętni na głosy sprzeciwu wobec działań podjętych przez wnioskodawców. Bezsprzecznie uznać należy, iż oferowanie wynagrodzenia za zbieranie głosów mieszkańców stoi w sprzeczności z zasadą równości podmiotów zgłaszających projekty do budżetu obywatelskiego, samą ideą dobrowolności głosowania i uczestniczenia w konsultacjach społecznych, a także ogólnymi normami etycznymi.

Chodzi przede wszystkim o kontrowersje związane z ofertą pracy, która pojawiła się w mediach społecznościowych o treści:

kontrowersje wokół projektu "Ruch na Północ" SBO 2021
Fot. Zrzut z ekranu/Facebook

 

Po zapoznaniu się z w/w faktami  Zespół Opiniujący i Odwoławczy wydały wspólne stanowisko rekomendujące usunięcie projektu, natomiast Biuro Dialogu Obywatelskiego zmieniło ocenę projektu na „Zweryfikowany negatywnie”.

Swoje stanowisko wobec decyzji Biura Dialogu Obywatelskiego, a także kontrowersji związanych z ofertą pracy i zarzutami o kupowanie głosów, pomysłodawca projektu, Wojciech Kłodziński, opublikował w mediach społecznościowych:

kontrowersje wokół projektu "Ruch na Północ" SBO 2021 kontrowersje wokół projektu "Ruch na Północ" SBO 2021

Szczegóły dotyczące projektu „Kurs na Północ – Wieża Bismarcka, Park Tilebein, Stanica Wodniacka „Wodna”, Szlak Widokowy”

Przypomnijmy, że projekt obejmuje rewitalizację otoczenie wokół wieży, odtworzenie Parku Tilebein oraz przygotowanie Szczecińskiego Szlaku Widokowego. Szczegółowe działania zaplanowane w ramach inicjatywy:

Rewitalizacja otoczenia wokół Wieży Bismarcka

 • droga dojazdowa do wieży,
 • oświetlenie ścieżek,
 • miejsce odpoczynku z ławkami i zadaszeniem,
 • dodatkowe szlaki leśne,
 • pergola do selfi,
 • przystanek rowerowy,
 • renowacja zabytkowego muru,
 • tablice informacyjne.

Szczeciński Szlak Widokowy

 • 10 tablic informacyjnych w najważniejszych punktach szlaku.

Stanica Wodniacka „Wodna”

 • ogólnodostępny slip do wodowanie kajaków, małych i większych łódek

Park Tilebein

 • poprawa stanu zagospodarowania i warunków zamieszkania na obszarach zdegradowanych,
 • wyeksponowanie i wykorzystanie i ochrona walorów krajobrazowych,
 • edukacja historyczna.

Ostatecznie Zespół Opiniujący nadał projektowi status: „Odrzucony, z możliwością odwołania”. Zatem, jeśli autorzy projektu zdecydują się złożyć odwołanie od decyzji zespołu, będzie ono rozpatrywane podczas posiedzenia zespołu odwoławczego.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl