Konkurs mikroDOTACJE. 85 tys. zł na oddolne działania mieszkańców Szczecina

85 tysięcy zł do rozdysponowania, 2 nabory, minimum 43 inicjatywy – tak w skrócie wyglądają mikroDOTACJE, do których pierwszy nabór rusza 1 marca br.

MikroDOTACJE to konkurs, w ramach którego dofinansowanie otrzyma minimum 43 inicjatyw skierowanych do mieszkańców Szczecina. Organizatorzy zapraszają do udziału aktywnych mieszkańców, którzy mogą jako organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna zdobyć po dwa tysiące zł na swoje projekty. Wybrane inicjatywy otrzymają łącznie 85 tys. zł, które zostaną rozdysponowane w dwóch naborach – marcowym i sierpniowo/wrześniowym.

Za realizację konkursu odpowiadać będzie (działając na zlecenie Gminy Miasto Szczecin) Sektor 3 Szczecin.

– To co będzie realizowane w ramach mikroDOTACJI powinno stwarzać możliwość uczestnictwa jak największej ilości osób – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci, dorosłych, młodzieży. Inicjatywy powinny przyczyniać się do angażowania lokalnej społeczności i włączać w podejmowane inicjatywy społeczność lokalną, czyli mieszkańców Szczecina, na zasadach współorganizacji – mówi Jan Karpierz, dyrektor Sektor 3 Szczecin. – Szczególnie zależy nam na pomysłach, które będą realizowane w przez „młode organizacje pozarządowe”, w czasie trwania Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych. Dodatkowo punktowane będą też inicjatywy realizowane na terenie rewitalizowanym.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu organizatorzy zapraszają na spotkania informacyjne. Poniżej terminy spotkań dla pierwszego naboru:

  • (środa) 28 lutego 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin,
  • (sobota) 10 marca 2018 r. start o godzinie 11:00, Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, ul. Królowej Jadwigi 44B, Szczecin
  • (czwartek) 15 marca 2018 r. start o godzinie 16:30, siedziba Sektor 3 Szczecin.

Pierwszy nabór startuje 1. marca br., a wnioski można składać do 21 marca do godziny 17.00. Wnioski złożone przed i po terminie składania wniosków nie będą przyjmowane. Można je składać na dwa sposoby: w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3 Szczecin lub elektronicznej na adres biuro@sektor3.szczecin.pl.

Procedury naboru wniosków, regulamin programu oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie www.mikrodotacje.pl.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl