Konferencja „Pomorze Zachodnie przeciw depresji”

10 października br. w Operze na Zamku w Szczecinie odbędzie się konferencja pod tytułem „Pomorze Zachodnie przeciw depresji” z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie to ma na celu zwiększenie świadomości na temat depresji i promowanie działań mających na celu przeciwdziałanie tej chorobie. Konferencję organizuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Depresja stanowi coraz większe wyzwanie zdrowotne, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. W Unii Europejskiej rocznie około 40 milionów osób zmaga się z tą chorobą, która może prowadzić do tragicznych konsekwencji, włącznie z próbami samobójczymi. W Polsce depresją boryka się około 1,5 miliona osób, a z roku na rok rośnie liczba dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów emocjonalnych, co często prowadzi do prób samobójczych.

W  2022 roku odnotowano w Polsce ponad 2 tys. prób samobójczych wśród dzieci
i młodzieży, z czego prawie 160 zakończyło się śmiercią. To wzrost aż o 40 proc. względem 2021 roku. We wszystkich grupach wiekowych odnotowano ponad 14,5 tys. prób samobójczych, z których  ponad 5 tys. zakończyło się śmiercią (ponad 4 tys. dotyczyło mężczyzn).

Jednym ze sposobów walki z depresją jest tworzenie aliansów przeciw depresji, czyli trwałych sieci osób, instytucji i organizacji, które lokalnie wspierają osoby dotknięte depresją i podejmują działania na rzecz jej przeciwdziałania. Konferencja ma na celu zachęcenie przedstawicieli samorządów, lekarzy, psychologów, dyrektorów szkół, pedagogów oraz organizacji pozarządowych do zaangażowania się w takie lokalne alianse.

O Konferencji „Pomorze Zachodnie przeciw depresji”

O potrzebie tworzenia oddolnych sieci wsparcia i szerszej edukacji na temat depresji m.in. w szkołach, będą rozmawiać uczestnicy konferencji „Pomorze Zachodnie przeciw depresji”, która odbędzie się 10 października br. w Operze na Zamku w Szczecinie. Spotkanie poprowadzi dziennikarka Justyna Dżbik-Kluge.

Konferencja ma na celu zwiększenie zrozumienia i wiedzy na temat depresji oraz mobilizację lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Wydarzenie skierowane jest nie tylko do przedstawicieli samorządów, ale także do lekarzy pierwszego kontaktu, psychologów, dyrektorów szkół, pedagogów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, które są gotowe do zaangażowania się w nieformalne lokalne alianse do walki z depresją.

W ramach konferencji odbędą się również dwa panele dyskusyjne: Zdrowie psychiczne w szkołach: między radością, złością, smutkiem i lękiem” oraz Jak lokalnie sprzyjać zdrowieniu z depresji?

Jak wziąć udział

Aby wziąć udział osobiście w konferencji w Operze na Zamku w Szczecinie, należy się zarejestrować na stronie bit.ly/44tXTsy do 5 października br.

Wydarzenie będzie transmitowane online, co pozwoli na udział osób spoza Szczecina (bez potrzeby rejestracji). Transmisja wraz z tłumaczeniem na język migowy, będzie dostępna w mediach społecznościowych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: Facebook @komisjaeuropejska – wersja PL oraz YouTube @komisjaeuropejska – wersja EN.

PROGRAM

09.00 – 10.00    Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10.00 – 10.35    Bartłomiej Balcerzyk (p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce); Witold Naturski (Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce); Olgierd Geblewicz (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego); Joanna Brzezińska (Konsultantka ds. Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego, WHO); dr Piotr Toczyski (ekspert Team Europe, Alians Przeciw Depresji)

10.35 – 12.10   Dyskusja panelowa: Zdrowie psychiczne w szkołach: między radością, złością, smutkiem i lękiem

lek. Małgorzata Wyrębska-Rozpara (Ordynatorka Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala „Zdroje”); Beata Dejewska (nauczycielka z Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie); Wojciech Szumiło (radny Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin); Piotr Szularz (uczeń liceum)

12.10 – 12.40    Przerwa kawowa

12.40 – 13.00    Pogotowie Kryzysowe jako odpowiedź samorządu regionu na wyzwania społeczne obecnych czasów – Dorota Rybarska-Jarosz (Dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)

13.00 – 14.15    Dyskusja panelowa:  Jak lokalnie sprzyjać zdrowieniu z depresji?

Izabela Ciuńczyk (Dyrektorka Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie, Prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum Zdrowia Psychicznego); dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP); Dorota Rybarska-Jarosz (Dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego); Marek Kamiński (podróżnik, założyciel Life Plan Academy i Kaminski Academy)

14.15 – 14.40    Uroczyste podpisanie deklaracji „Pomorze Zachodnie przeciw depresji” przez przedstawicielki i przedstawicieli samorządów województwa zachodniopomorskiego

Link do wydarzenia  – TUTAJ

„Pomorze Zachodnie przeciw depresji”
Źródło: Materiały prasowe

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl