Kolejna kamienica na deptaku Bogusława odzyska dawną świetność.

Kompleksowej renowacji doczeka się narożny budynek  przy ul. Ks. Bogusława X 52.  W kamienicy przed laty działała Cukiernia Duet.

Kamienica przy Ks. Bogusława X 52 pochodzi z 1890 r. i otwiera deptak Bogusława od ul. Jagiellońskiej.  Teraz przejdzie kapitalny remont. Remontu podjęło się TBS Prawobrzeże. 

Oprócz odnowienia elewacji i zdobień, remont obejmuje także renowacje balkonów i wymianę dachu. Ostateczny kolor elewacji zostanie uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków w oparciu o odkrywki warstw malarskich.

Wewnątrz kamienicy zaplanowano kompleksową modernizację i przebudowę pomieszczeń, także tych położonych w piwnicy i na poddaszu oraz klatki schodowej.

Od wnętrza kwartału planuje się budowę windy oraz zewnętrznej komory śmietnikowej, a także budowę tarasów i montaż instalacji alarmowej,

W związku z adaptacją poddasza na cele mieszkalne i biurowe nastąpi podwyższenie dachu poprzez dobudowanie ścian zewnętrznych od strony podwórza.

W budynku wymienione będą również instalacje, m.in.: elektryczna, telefoniczna i teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, gazu, wentylacji grawitacyjnej itp.

W wyniku przebudowy i modernizacji kamienicy powstanie 12 lokali użytkowych oraz 7 mieszkalnych.

Bogusława X 52

Wykonawcą robót jest Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka. Koszt inwestycji wynosi ok 5.5 mln zł brutto.

Trwają również przygotowania do  remontu  kolejnej kamienicy przy deptaku Bogusława. W najbliższych miesiącach ma być  opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla renowacji kamienicy przy ul. ks. Bogusława X 49.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl