Inwentaryzacja drzew w Szczecinie

Wszystkie drzewa na terenie Szczecina zostaną dokładnie policzone, obejrzane i opisane. Dzięki temu będzie można o nie lepiej dbać. Zarządzanie miejską zielenią już niedługo przejdzie prawdziwą rewolucję.

Stworzona zostanie specjalna baza danych. To w niej zaznaczona zostanie lokalizacja każdego drzewa z dokładnym opisem gatunku, wielkości, stanu zdrowotnego czy adnotacją o konieczności przeprowadzenia ewentualnych zabiegów pielęgnacyjnych.

fot. Pixabay.com

Jak potwierdza Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta: „Zebranie ich ułatwi oszacowanie skali potrzeb związanych z pielęgnacją drzew, przede wszystkim ratowaniem starych egzemplarzy, cięciami formującymi drzew młodych czy  cięciami technicznymi, a także stworzenie kompleksowego planu zabiegów pielęgnacyjnych czy innych działań związanych z gospodarowaniem zielenią. Powstanie również system zarządzania ryzykiem, jakie mogą stwarzać drzewa w dobie coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych,  poprzez typowanie drzew narażonych na wyłamanie lub przewrócenie, przypisanie im klasy ryzyka i objęcie na tej podstawie określoną częstotliwością kontroli„.

Zgodnie z projektem, w pierwszym etapie zostanie zakupiony specjalny program informatyczny do stworzenia bazy danych, później w ramach przetargu zostanie wyłoniona firma, która zrealizuje inwentaryzację drzew. Prace będą trwały kilka lat, ale jeszcze w tym roku planowana jest inwentaryzacja drzew rosnących w Śródmieściu. Każdy mieszkaniec miasta będzie miał dostęp do zebranych danych – te będą publikowane na specjalnie stworzonym portalu online.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl