Gest solidarności i konkretne działania – pomoc psychologiczna i prawna dla kobiet z Pomorza Zachodniego

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczy 100 tysięcy złotych na realną pomoc dla NGO’sów, które organizują pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet z Pomorza Zachodniego. Dotacje otrzymają dwa podmioty: Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet oraz Stowarzyszenie Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie.

Organizacje pozarządowe wcześniej starały się o dofinansowanie projektów z zakresu równego traktowania, w tym działań na rzecz równych praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w różnych obszarach życia mieszkanek regionu. Decyzją zarządu województwa wsparcie otrzymają  dwa podmioty,  każdy po 50 tys. zł.

– To nasza realna pomoc oraz wsparcie na rzecz równego traktowania i gest solidarności w tej całej sytuacji. Przekazujemy konkretne środki na pracę organizacji pozarządowych, które będą nieść pomoc prawną i psychologiczną kobietom, walczącym o swoje podstawowe prawa – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet dotację wykorzysta m.in. na zorganizowanie bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego (terapeutycznego) oraz obywatelskiego.

– W Koszalinie funkcjonuje od dwóch lat Koszalińskie Centrum Praw Kobiet i w ramach tego centrum udzielamy bezpłatnego poradnictwa m.in. prawnego i psychologicznego, ale zauważamy potrzebę rozszerzenia tych działań. Kobiety mają gorszy dostęp m.in. do usług prawniczych ze względu na brak środków na przykład w sytuacji przemocy w rodzinie czy rozwodu – wyjaśniała Dorota Róża Chałat, prezeska Stowarzyszenia.

Organizacja przewiduje także warsztaty dotyczące powoływania i funkcjonowania Rad Kobiet oraz warsztaty prawne (narzędzia demokracji, prawa człowieka, prawa do zgromadzeń, inicjatywa uchwałodawcza, dostęp do informacji publicznej itp.).

– Przyjmujemy wszystkie kobiety bez względu na opcje, ponieważ chcemy budować nasz kobiecy potencjał – dodała Dorota Róża Chałat.

W ramach projektu opracowany zostanie także „Przewodnik Obywatelski”.

umowa
Fot. Wiadomości Szczecin

Natomiast Stowarzyszenie Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie poprowadzi Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet, które nieodpłatnie oferować będzie wsparcie psychologiczne oraz porady i opiekę prawną w kontaktach np. z policją, prokuraturą, sądami. Kobiety będą mogły wziąć udział w cyklu spotkań autorskich na temat praw kobiet, praw człowieka, ruchów obywatelskich, a także zostanie uruchomiona Zachodniopomorska Akademia Liderek Praw Kobiet. Zaplanowano także wydanie publikacji Przewodnik Praw Obywatelskich i Przewodnik Praw Kobiet oraz opracowanie raportu dotyczącego przestrzegania praw obywatelskich i praw kobiet na Pomorzu Zachodnim.

– Chciałybyśmy wesprzeć kobiety merytorycznie i prawnie w różnych częściach województwa, dać kobietom siłę – mówiła przedstawicielka stowarzyszenia Małgorzata Matyja.

Rozstrzygnięty konkurs nawiązuje do przyjętego 28 stycznia 2021 r. przez Radnych Województwa Zachodniopomorskiego stanowiska wspierającego kobiety Pomorza Zachodniego. W uzasadnieniu  znajdujemy: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zabierającego kobietom prawo do decydowania o własnym losie w dramatycznych życiowych sytuacjach, solidaryzuje się z kobietami na Pomorzu Zachodnim, które manifestują w obronie prawa wyboru i decydowania o własnym życiu.

Radni przy tej uchwale zdecydowali też o uruchomieniu 100 tysięcy złotych na wsparcie NGO’sów, które organizują pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet. Województwo Zachodniopomorskie w marcu br. złożyło Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który stwierdził nieważność tej uchwały.

– Rozstrzygnięcie wojewody, które w jakiejś ponurej symbolice otrzymaliśmy w Dniu Kobiet, to z jednej strony próba cenzury lokalnego parlamentu, a z drugiej – uciszenia mieszkanek Pomorza Zachodniego – komentował sprawę marszałek Olgierd Geblewicz.

WSA w Szczecinie 2 czerwca 2021 r. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Oznacza to, że przyjęta przez Sejmik uchwała jest legalna.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl