Eurowybory 2019: Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem stałego pobytu można głosować na podstawie dwóch dokumentów. Jeszcze tylko dziś (21 maja) można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego, a 24 maja br. mija termin składania wniosków o zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Żeby móc zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w miejscu pobytu czasowego, należy do 21 maja br. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy, w której chcemy głosować. We wniosku muszą znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL, adres stałego miejsca zamieszkania i adres pobytu czasowego.

Głosować poza miejscem stałego pobytu możemy także na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które można otrzymać w Urzędzie Gminy, w której jesteśmy w spisie wyborców. Wniosek należy złożyć osobiście, faksem lub mailem do 24 maja br. Na jego podstawie, będziemy mogli zagłosować w dowolnej komisji w Polsce, za granicą, a nawet na statku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja br. w godzinach od 7.00 do 21.00. Polacy wybiorą w nich 52 posłów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl