Weszły w życie dwie zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie

Dziś weszły w życie dwie nowelizacje uchwały o Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie. Są to: nowa definicja hybrydy i 12-miesięczny limit dla abonamentów, opłat zryczałtowanych oraz uprawnień ze stawką zerową. 

Uchwała zmieniająca granicę i cennik SPP została przegłosowana przez Radę Miasta Szczecin 22 września br. Zacznie ona obowiązywać 31 marca 2021 roku, ale dwa punkty paragrafu drugiego w.w. uchwały wchodzą w życie dzisiaj, czyli 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Pierwsza zmiana uściśla definicję pojazdu z napędem hybrydowym. Od teraz chodzi wyłącznie o pojazdy z napędem hybrydowym w rozumieniu ustawy o elektromobilności tj. hybrydy plug-in. Hybrydy samoładujące, będą odtąd traktowane w cenniku SPP jak zwykłe pojazdy.

Według dotychczasowych przepisów hybrydą był każdy pojazd o napędzie spalinowym i elektrycznym. W związku z tym wszyscy właściciele takich pojazdów mogli korzystać z przywileju zakupu opłaty zryczałtowanej na całą strefę za 10 zł rocznie. Zbyt duża liczba abonamentów i opłat zryczałtowanych spowodowała spadek rotacyjności w strefie niemal do zera. Stąd konieczność ograniczenia dostępności abonamentów na hybrydy.

Bez zmian natomiast pozostaje standard emisji CO² dla hybryd: do 100g/km.

Druga nowela uchwały o SPP ogranicza możliwość kupowania abonamentów, opłat zryczałtowanych oraz pozwoleń na postój za stawką zerową. Nowy przepis stanowi, że „Uprawnienia wynikające z nabycia w.w. mogą przysługiwać każdorazowo przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.”

Abonamenty, opłaty czy pozwolenia zakupione przed wejściem w życie uchwały, zachowują swoją ważność.

Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl