Co się dzieje na Placu Zwycięstwa? [zdjęcia]

Przebudowa Placu Zwycięstwa to ważny element inwestycji związanej z rewitalizacją śródmiejskiej części Alei Wojska Polskiego. Jak wygląda postęp prac budowlanych  w miejscu, gdzie powstaje nowy węzeł komunikacyjny?

Największy zakres prac prowadzony jest aktualnie w obrębie torowiska tramwajowego. Wykonane zostały podbudowy torów tramwajowych i prowadzony jest montaż szyn. W obrębie jezdni Placu Zwycięstwa częściowo wykonane zostały krawężniki. Kontynuowane są prace sieciowe i teletechniczne, a także prace związane z budową nowych chodników – przygotowaniem obrzeży, podbudów oraz układaniem płyt chodnikowych.

Przebudowa Placu Zwycięstwa nie obejmuje przebudowy ulicy Krzywoustego na całym jej odcinku. Pracom poddany jest tylko krótki ok. 110-metrowy odcinek torowiska tramwajowego. Wynika to ze zmiany geometrii toru oraz zmiany jego przeznaczenia. Wskazany odcinek będzie teraz wjazdem na pas autobusowo-tramwajowy, a zatem będzie mieć inną konstrukcję i podbudowę. Ograniczenia w ruchu i wygrodzenie części jezdni ulicy Krzywoustego od Placu Kościuszki, związane jest z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu i funkcjonującym ruchem wahadłowym tramwajów. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania blokowania przez samochody torowiska tramwajowego i oczekujących na przejazd tramwajów.

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, wykonanie na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną nawierzchnie jezdni i chodników oraz wybudowane ścieżki rowerowe. Zostanie usunięta kolizja z istniejącą infrastrukturą, przebudowana sygnalizacja świetlna, a także przebudowana tramwajowa sieć trakcyjna i system sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko połowa to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

przebudowa Placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Placu Zwycięstwa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

/Źródło: UM Szczecin/