Budżet Miasta Szczecin na rok 2021 został uchwalony. Priorytetem rozwój miasta i miejsca pracy

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta uchwalono przyszłoroczny budżet Szczecina. Zawarte w dokumencie założenia to: podtrzymanie rozwoju inwestycyjnego miasta oraz utrzymanie wydatków w zakresie edukacji, opieki społecznej, zieleni i obsługi mieszkańców. 

W przyszłym roku dochody szacowane są na poziomie 3,2 mld zł (3.196.206.414 zł), natomiast wydatki na poziomie 3,69 mld zł (3.688.048.607 zł). Priorytetem ma być dalszy rozwój miasta, co oznacza realizację inwestycji, a także utrzymywanie miejsc pracy. Na ten cel zabezpieczono w budżecie ponad 1 mld zł (1.081.870.734 zł). Wśród największych zadań w 2021 r. znalazły się m.in.:

  • budowa i przebudowa torowisk,
  • budowa Stadionu Miejskiego,
  • zakończenie Węzła Łękno i Węzła Głębokie,
  • modernizacja dostępu drogowego do portu.

Skutki finansowe pandemii a budżet 

Miasto od lat realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. W wymiarze finansowym oznacza ona stałą optymalizację kosztów i utrzymanie balansu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi. Budżet na 2021 rok jest szczególny. A to ze względu na wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących. To także skutki finansowe pandemii COVID-19. Mimo tych trudności wyodrębniono kluczowe strefy, w których wydatki pozostaną na tym samym poziomie. Mowa tutaj o: edukacji, opiece społecznej i bezpieczeństwie, czystości i zieleni oraz o obsłudze mieszkańców.

Więcej informacji na stronie: budzet.szczecin.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl