Badania archeologiczno-architektoniczne na placu Rynku Nowego w Szczecinie

12 sierpnia rozpocznie się przygotowanie placu Rynek Nowy do badań archeologiczno – architektonicznych.  Od tego dnia część placu zostanie ogrodzona, a co za tym idzie mieszkańcy oraz osoby parkujące w okolicy będą musiały liczyć się ze zmianami i ograniczeniami w tym miejscu. Do końca sierpnia ogrodzony zostanie cały plac (z zachowaniem przejazdu między ulicami Opłotki i Panieńską).

Badaniom archeologiczno-architektonicznym poddane zostaną relikty kościoła św. Mikołaja. Do badań zostanie dołączone sprawozdanie wraz z naukowym opracowaniem wyników w postaci szczegółowych wytycznych konserwatorskich do projektu rewaloryzacji placu Rynek Nowy w Szczecinie.

Podziemne relikty budynku wciąż znajdują się pod brukiem Rynku Nowego, po północnej stronie Ratusza Staromiejskiego – mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. – Na podstawie wyników badań zostaną wypracowane szczegółowe wytyczne konserwatorskie określające optymalny sposób ekspozycji historycznych reliktów. Tym samym przywrócona zostanie historyczna funkcja placu – jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o charakterze rynku staromiejskiego, uwzględniającego rozwiązania funkcjonalne i estetyczne dostosowane do zabytkowej przestrzeni.

Obszar opracowania obejmuje plac Rynek Nowy i część ulicy Panieńskiej. Szacunkowa powierzchnia całkowita terenu objętego badaniami to ok. 1840 m2.

Prace archeologiczne potrwają do połowy października, efekty prac wraz z opracowaniem poznamy do końca 2022 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl