Aż dziewięć firm zainteresowanych budową ul. Nowoszkolnej w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że budową ul. Nowoszkolnej jest zainteresowanych aż dziewięć firm. Realizacja inwestycji jest praktycznie pewna, bo aż osiem ofert mieści się w założonym budżecie.

Ulica Nowoszkolna to fragment ulicy pomiędzy ulicami Podbórzańską i Kredową. Nowy odcinek będzie przeznaczony do obsługi budowanej w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Planowana inwestycja obejmie również przebudowę ul. Kredowej (od ul. Nowoszkolnej do ul. Podbrzańskiej).

Na wykonanie zadania miasto zabezpieczyło 6,85 mln zł. Po otwarciu kopert w przetargu okazało się, że w tej kwocie mieści się aż osiem z dziewięciu złożonych ofert. Najniższa, złożona przez Kristone Krystian Suda, opiewa na 4,93 mln zł. Nieco drożej wyceniły swoje usługi firmy Budpak Paweł Szubert (5,39 mln zł) i Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski (5,89 zł). Kolejne oferty przekraczają już kwotę 6 mln zł. Firma Usługi Ogólnobudowlane Bobrowski zaproponowała 6,13 mln zł, Musing Bud 6,58 mln zł, Eurovia 6,61 mln zł, Elbud 6,62 mln zł, a Strabag 6,70 mln zł. Założony przez miasto budżet przekracza tylko oferta konsorcjum firm Ben-Bruk Sp. z o.o. i Ben-Bruk Benedykt Chłap, która opiewa na 8,24 mln zł.

Po przeanalizowaniu dokumentów, komisja przetargowa wybierze wykonawcę inwestycji.

O inwestycji

Na budowanej ulicy Nowoszkolnej pojawią się miejsce postojowe Kiss&Ride, a także zatoki autobusowe, które do czasu wprowadzenia komunikacji miejskiej będą pełnić funkcję dodatkowych miejsc postojowych Kiss & Ride. Wzdłuż ul. Nowoszkolnej wybudowane zostaną obustronne chodniki. Od strony północnej dostępna będzie ścieżka rowerowa.

W rejonie skrzyżowania ul. Nowoszkolnej z ul. Podbórzańską powstaną miejsca postojowe, z których będą mogli korzystać rodzice odprowadzający dzieci do szkoły. Zaplanowano także budowę wyniesionych przejść dla pieszych.

Z kolei na ul. Kredowej projekt przewiduje przebudowę nawierzchni, budowę chodników, a także wprowadzenie strefy 30 i progów zwalniających.

Zadanie obejmuje też wykonanie oświetlenia ulic, przebudowę linii energetycznych, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Prace mają potrwać maksymalnie rok od dnia zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl