Aleja Wojska Polskiego – co się dzieje na placu budowy?

Przestrzeń Alei Wojska Polskiego ulega ciągłym zmianom. Można już zobaczyć, jak zmienia się przestrzeń i czego sie spodziewać po zakończeniu prac. Finał prac budowlanych w śródmieściu jest coraz bliżej.

Jak wygląda teraz Plac Zgody?

Centralnym punktem nowej Alei Wojska Polskiego jest Plac Zgody, gdzie prowadzone są największe prace. Brukarze są zajęci układaniem nawierzchni jezdni, a także ścieżek wewnątrz placu.

Na pozostałych odcinkach ulicy trwają prace związane z uzupełnianiem chodników, regulacją wpustów deszczowych i włazów kanalizacyjnych. W rejonie „ściany płaczu” jest prowadzona praca nad nową fontanną. Wykonawca zajmuje się także bieżącą pielęgnacją zieleni, włączając w to podlewanie drzew i krzewów oraz utrzymanie czystości w zieleńcach. Niestety, mimo apeli, mieszkańcy nie zawsze szanują nową roślinność i wciąż znajduje się śmieci oraz odchody zwierząt pośród roślin. W rezultacie niektóre z sadzonek krzewów nie zostaną odebrane w odpowiednim stanie, a konieczne będzie ich wymienienie na nowe. Planowane jest przeprowadzenie takiej wymiany na jesieni tego roku.

Po zakończeniu prac budowlanych Aleja Wojska Polskiego w śródmieściu Szczecina będzie prezentować nowoczesny i atrakcyjny wygląd, z Placem Zgody jako centralnym punktem. Nowa przestrzeń będzie zapewniać komfortowe miejsce do spacerów i odpoczynku dla mieszkańców i odwiedzających.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje szeroką przebudowę układu drogowego na alei Wojska Polskiego, ulicy Jagiellońskiej oraz ulicy Śląskiej w Szczecinie. Prace obejmują odcinek alei Wojska Polskiego od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinek ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinek ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

W ramach inwestycji przewidziano także przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, zmiany w sygnalizacji świetlnej, budowę oświetlenia ulicznego, elementów małej architektury oraz budowę fontanny. Istotną częścią prac będzie również zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia drzew i krzewów.

Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, będzie miała charakter „zielonego salonu” miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej, takie jak kolumnowe platany i przepiękne magnolie, które są charakterystyczne dla Szczecina. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości alei, wzdłuż pierzei, na Placu Zgody oraz wzdłuż wieżowców przy Placu Zgody. Całkowita długość nowej alei objętej nasadzeniami roślinności wyniesie prawie kilometr. W ramach nasadzeń pojawią się również nowe krzewy, trawy i byliny, które urozmaicą i upiększą przestrzeń.

Dzięki tym zmianom, Aleja Wojska Polskiego nabierze nowego charakteru, stając się atrakcyjnym i zielonym miejscem dla mieszkańców i odwiedzających.

Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Woska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Aleja Wojska Polskiego
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl