Akademia Morska w Szczecinie najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnią w Polsce

Akademia Morska w Szczecinie zwycięzcą konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”, organizowanego już po raz jedenasty przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania.

W jedenastej edycji konkursu w kategorii Najlepsza Polska Uczelnia zwyciężyła Akademia Morska w Szczecinie. Czym wyróżniła się szczecińska uczelnia?

W uzasadnieniu można przeczytać: czynnym i innowacyjnym udziałem w tworzeniu międzynarodowej przestrzeni naukowo-badawczej oraz edukacyjnej, zorientowanej głównie na gospodarkę morską.

Na wyborze zaważyły także takie cechy, jak: wielokierunkowość badań naukowych i prace rozwojowe prowadzone przez uczelnie, w oparciu o monitorowanie zmieniającego się otoczenia. To właśnie one wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu morskiego.

Ciąg dalszy uzasadnienia:

W celu podniesienia kompetencji zawodowych studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także zacieśnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizowane są projekty stażowe, programy certyfikacji oraz prowadzone są prace nad wdrożeniem kolejnych międzynarodowych akredytacji. Uczelnia stale rozbudowuje bazę laboratoryjną, przygotowując studentów do praktycznego wykorzystania narzędzi i rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Ważnym elementem procesu edukacji są również praktyki programowe.

Akademia Morska najbardziej innowacyjną uczelnią
Fot. Materiały prasowe

Oprócz tego, w kategorii Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe zwyciężyły: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Projekt ogólnopolskiego konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl