20 lutego startuje 12 edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

20 lutego startuje kolejna, 12 edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieli czas na zgłoszenie swoich pomysłów do 20 marca.

To druga edycja SBO, w której mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły w dwóch kategoriach: projekty lokalne ( w 22 obszarach) oraz „Zielone SBO”.

Podobnie jak w latach ubiegłych zadania mogą mieć charaktery inwestycyjny lub tzw. miękki (np. wydarzenia, działania społeczne, spotkania). Wystarczy zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój projekt na stronie. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

70% puli środków zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na – „Zielone SBO” – czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego –  informuje Sylwia Cyza – Słomska z Centrum Informacji Miasta. – Wartość każdego z projektów Zielonego SBO nie może być wyższa niż 50% całości środków SBO przeznaczonych na realizację tych projektów.

Projekty zweryfikowane w Urzędzie rozpatrywać będzie Rada, w skład której  wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkańcy i przedstawiciele jednostek miejskich. Odwołania rozpatrywać będzie Komisja składająca się z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta oraz autorów zwycięskich projektów poprzednich decyzji SBO.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to, 17 200 000 zł (w tym projekty Zielone SBO – 5 160 000 zł, projekty lokalne – 12 040 000 zł)

Ubiegłoroczne wyniki – zobacz TUTAJ

/Źródło: UM Szczecin/