Stargard pozyskał środki na remont dwóch zabytkowych budowli

Pozyskane niemal 1 200 000 złotych zostaną przeznaczone na remonty dwóch zabytkowych budynków – kościoła św. Jana oraz cerkwi prawosławnej św. Apostołów Piotra i Pawła. Fundusze te będą w dużej części pochodzić z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Z kwoty tej, 392 000 złotych zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie w konstrukcji dzwonowej i na zespole dzwonów znajdujących się w kościele św. Jana (parafia św. Józefa). Wieża tego zabytkowego obiektu ma 99 metrów i jest jedną z najwyższych na Pomorzu Zachodnim oraz trzecią co do wysokości w Polsce. W wieży znajduje się największy dzwon w regionie, datowany na rok 1464, o wadze 4,5 tony, wysokości 1,5 metra i dolnej średnicy prawie 1,8 metra. Dzięki przeprowadzonym remontom możliwe będzie ponowne uruchomienie wszystkich trzech elementów dzwonowych.

Ponadto, pozyskane środki umożliwią modernizację wnętrza cerkwi prawosławnej św. Apostołów Piotra i Pawła. Planowane jest także oczyszczenie i konserwacja elewacji zewnętrznej budynku, który znajduje się przy ul. św. Jana Chrzciciela. Przewidziano także naprawę tynków uszkodzonych przez wycieki, a już zmodernizowany dach. Wymienione zostaną także płytki w nawie głównej i prezbiterium, a na ścianach zostaną odtworzone ornamenty i malowidła. Ta neogotycka cerkiew jest nie tylko miejscem kultu religijnego, ale także organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne, takie jak Przegląd Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl