Most nad kanałem Młyńskim rośnie w oczach..

08:52
Most nad kanałem Młyńskim
Fot. UM Stargard

Rozwój miejskiej infrastruktury w Stargardzie przyspiesza, potwierdza to kolejna faza realizacji inwestycji drogowych na starówce. Choć przebudowa ulic na starówce jest ogromnym projektem, już widać efekty. Most nad Kanałem Młyńskim  otrzyma nową konstrukcję, a ulice Włosiennicza i Szewska przybierają nowe kształty. A to dopiero początek dużych zmian w tej części historycznego centrum miasta.

Dotychczasowy nieutwardzony teren, położony naprzeciwko dawnej siedziby hotelu PTTK, przekształci się w pełnoprawny parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi, w tym dla osób niepełnosprawnych. Komfort kierowców poprawi solidna nawierzchnia z kostki brukowej. Prace infrastrukturalne obejmują również instalację kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej na ulicy Szewskiej, wraz z nowymi krawężnikami i obrzeżami, a obecnie  jest układana nawierzchnia. Postęp widoczny jest również na ulicy Włosienniczej oraz n budowie nowego przejścia nad Kanałem Młyńskim. Wcześniejsza konstrukcja mostu została zdemontowana, a obecnie trwa wznoszenie nowej.

W ramach tej kompleksowej inwestycji planowana jest również modernizacja ulic Kuśnierzy i Bolesława Chrobrego, obejmująca wymianę nawierzchni drogowej oraz poprawę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Nowe, równomierne trasy oraz podświetlane przejścia zwiększą bezpieczeństwo przechodniów. W ramach dbałości o otoczenie, zaplanowano także liczne nasadzenia zieleni.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace mają zostać zakończone jesienią przyszłego roku, przy łącznym koszcie ponad 17,8 mln złotych. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości blisko 10,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą inwestycji jest firma Musing Bud ze Szczecina, która ma już na swoim koncie zrealizowany wcześniej projekt Park&Ride przy ulicy Barnima.

Most nad kanałem Młyńskim
Fot. UM Stargard
Most nad kanałem Młyńskim
Fot. UM Stargard
Most nad kanałem Młyńskim
Fot. UM Stargard
Most nad kanałem Młyńskim
Fot. UM Stargard
Most nad kanałem Młyńskim
Fot. UM Stargard
Most nad kanałem Młyńskim
Fot. UM Stargard