Na rowerach brzegiem Dąbia

Po wałach przeciwpowodziowych i wzdłuż rzeki Chełszcząca, przez piękne zielone tereny, z widokami na ogromny akwen, stada kormoranów, zatokę Szkieletów i słynny betonowiec – tak jest na trasie ze Szczecina do Lubczyny i dalej do Inoujścia. Jedna z najtrudniejszych, ale też najatrakcyjniejszych rowerowych inwestycji na Pomorzu Zachodnim została dokończona.

Teraz możemy już planować przyjemne wycieczki rowerowe wzdłuż brzegu jeziora Dąbie. Odcinki ze Szczecina do Lubczyny i z Lubczyny do Inoujścia są już gotowe. To około 22,61 km, które prowadzą po wałach przeciwpowodziowych i wzdłuż malowniczej rzeki Chełszcząca. Podczas jazdy napotkamy wiele atrakcji, urokliwych miejsc odpoczynku na dzikich plażach, takich jak zatoka Szkieletów (jej nazwa to żarobliwe określenie nadane przez lokalnych wodniaków). Na końcu trasy, w ujściu rzeki Iny, warto się zatrzymać i podziwiać słynny wrak betonowca – żelbetowego statku zbombardowanego w 1945 roku.

– Rowerzyści czekali na dokończenie tej trasy. Widoki nad jeziorem Dąbie są zachwycające. Zieleń, woda, odgłosy natury – opisuje marszałek Olgierd Geblewicz. – Szlak z Dąbia do Lubczyny jest częścią trzystukilometrowej pętli wokół Zalewu Szczecińskiego, korzystać z niego będą także jadący znad morza do Szczecina i na południe województwa trasą Blue Velo. .

Realizacja tego projektu była ogromnym wyzwaniem. W szczególności ze względu na trudne warunki glebowe, ale również na problemy związane z pierwotnym wykonawcą projektu. Konieczne było zerwanie umowy. Przez kilka miesięcy – na przełomie 2019/2020 roku – przeprowadzono inwentaryzację, aby określić zakres wykonanych prac i dokonać ostatecznego rozliczenia. Niestety, stwierdzono osiadanie wału na odcinku około 2 km. Aby rozwiązać problemy techniczne, konieczne było przygotowanie projektu uzupełniającego i osiągnięcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które było odpowiedzialne za wał. Udało się przeprowadzić naprawy oraz wszelkie formalności i w czerwcu 2021 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą (KRISTONE Krystian Suda). Miał on 22 miesiące na ukończenie zadania. I dotrzymał terminu.

brzegiem Dąbia
Fot. Urząd Marszałkowski WZP

O inwestycji

Inwestycja obejmowała prace związane z odwodnieniem, rozbiórką, budową, umocnieniem, drogowymi, montażowymi, wykończeniowymi oraz geodezyjnymi pomiarami gotowego obiektu. Ponad 8 kilometrów trasy zostało zbudowanych od podstaw. Na wcześniej wykonanych 14 kilometrach niektóre odcinki wymagały wzmocnienia konstrukcji wału i uzupełnienia nawierzchni z kruszywa mineralnego.

Droga na wałach przeciwpowodziowych ma średnio 2,5 metra szerokości. Konstrukcja została wzmocniona georusztem. Między Dąbiem a Załomiem został zamontowany licznik rowerowy, który już dostarcza bardzo optymistyczne dane. Od kwietnia zarejestrowano 9 tysięcy rowerzystów, a w miniony weekend prawie 1100.

Odcinki prowadzące wzdłuż brzegu jeziora Dąbie stanowią część popularnej Trasy Wokół Zalewu Szczecińskiego oraz trasy Blue Velo, która łączy wybrzeże Bałtyku z południowymi obszarami Polski.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Odcinki Szczecin-Dąbie – Lubczyna oraz Lubczyna – Inoujście przebiegają przez tereny gmin Szczecin oraz Goleniów, które współfinansowały wkład własny projektu.

Całkowita kwota projektu: 10.991.182 zł. Dofinansowanie unijne: 7.406.333,27 zł

Zrealizowane prace są objęte 60-miesięczną gwarancją.

brzegiem Dąbia
Urząd Marszałkowski WZP

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl