Inwentaryzacja dróg rowerowych na Pomorzu Zachodnim

Z inicjatywy marszałka województwa tworzy się najnowsza mapa dróg rowerowych w regionie (istniejących, budowanych i planowanych).

Ankiety i ich wyniki

Olgierd Geblewicz tłumaczy, że: Rozwój infrastruktury rowerowej jest bardzo dynamiczny, chcemy ten proces jeszcze bardziej usprawnić i uporządkować, oczywiście we współpracy z gminami i powiatami. Przez trzy miesiące urząd marszałkowski zbierał i opracowywał dane przesłane przez samorządy. Wyniki tych prac można zobaczyć na stronie www.drogirowerowe.wzp.pl

W ankietach wysłanych do wszystkich gmin, powiatów, zarządców infrastruktury, należało wskazać te drogi rowerowe, które wcześniej nie pojawiły się na mapie: www.drogirowerowe.wzp.pl. Prowadzi ją Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W przygotowanym formularzu znalazły się pytania o: lokalizację, długość, stan techniczny, rodzaj nawierzchni, rok oddania do użytku. W innej ankiecie zapytano o plany inwestycyjne odnoszące się do ścieżek rowerowych i do ciągów pieszo-rowerowych. Zbieranie i opracowywanie informacji zajęło trzy miesiące. Odpowiedzi przychodziły od listopada 2021 r. do 1 lutego 2022 r.

Marszałek Olgierd Geblewicz tłumaczy, że: Rozwój infrastruktury rowerowej na Pomorzu Zachodnim jest bardzo dynamiczny. Chcemy ten proces jeszcze zintensyfikować i uporządkować, oczywiście we współpracy z gminami i powiatami. Podstawową funkcją inwentaryzacji jest uzyskanie najświeższych, najpełniejszych danych i oczywiście udostępnienie ich rowerzystom.

Ankiety inwentaryzacyjne umożliwią rowerzystom otrzymanie wielu praktycznych informacji. Czy dana droga ma nawierzchnię bitumiczną, betonową (z płyt chodnikowych, z kostki), z kruszywa, naturalną nieutwardzoną? Jaki jest stan nawierzchni (równa, nierówna, bardzo nierówna)? Czy inwestycja jest umieszczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej? Czy trwa przygotowanie dokumentacji? A może już kończy się budowa?

Wicemarszałek Tomasz Sobieraj wspomina o tym, że: Zaktualizowane dane zostaną wykorzystane do prawidłowego prowadzenia regionalnej mapy i bazy dróg rowerowych, która jest niezbędna z punktu widzenia mieszkańców i turystów oraz planowania lokalnej sieci tras rowerowych przez różnych zarządców dróg.

Kto przesłał odpowiedzi na ankiety?

Mapa rowerowa Pomorza Zachodniego www.drogirowerowe.wzp.pl jest już uzupełniona o te najnowsze dane. Ankiety przesłały 64 instytucje. Nie tylko urzędy gmin, ale także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Szczecin oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Kilkanaście podmiotów mailowo wyjaśniło, że na rowerowej mapie „ich terenu” nie było żadnych zmian.

Samorządy i zarządcy dróg, którzy wcześniej nie przesłali ankiet – w każdej chwili mogą dołączyć do systemu. Udostępnić informacje o ścieżkach rowerowych wcześniej „niewidocznych” na mapie czy o realizowanych projektach.

Mapa rowerowa Pomorza Zachodniego będzie aktualizowana dwa razy w roku.

Po co są zbierane dane?

Zgromadzone informacje będą potrzebne przy opracowywaniu „Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”. Służy on do koordynacji i kompleksowemu planowania inwestycji w zakresie sieci ponadlokalnych sieci transportowych. Najaktualniejsza i najdokładniejsza mapa dróg rowerowych umożliwi określenie regionalnych celów w zakresie transportu nisko- i zeroemisyjnego oraz wspierania mobilności mieszkańców. Dokument ten przyda się również przy planowaniu i realizacji zadań współfinansowanych funduszami UE z perspektywy na lata 2021-27.

Drogi rowerowe
Fot. UM WZ

 Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl