Znamy laureatów konkursu naukowego Zachodniopomorskie Noble

Kapituła konkursu Zachodniopomorskie Noble przyznała nagrody za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe na Pomorzu Zachodnim w 2019 roku. 

Konkurs naukowy Zachodniopomorskie Noble organizuje Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędem Miasta Szczecin i Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Prestiżowa nagroda promująca wybitne osiągnięcia naukowców z Pomorza Zachodniego jest przyznawana od 2001 roku. Pomysłodawcami konkursu są znani naukowcy związani z naszym regionem: genetyk prof. Jan Lubiński i astronom prof. Aleksander Wolszczan. Kandydatów do nagród zgłaszają rektorzy uczelni z regionu i członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

W tym roku wyróżnienia zostały przyznane w ośmiu kategoriach, a pula nagród ufundowanych wynosiła 90 tys. zł.

Laureatami Zachodniopomorskich Nobli za 2019 rok zostali:

  1. w dziedzinie nauk humanistycznych – dr hab. Maciej Witek prof. US z Instytutu Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego za prace nad źródłami i mechanizmami normatywnego aspektu komunikacji językowej
  2. w dziedzinie nauk podstawowych – dr hab. Xuecheng Chen, prof. ZUT z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania nowych materiałów węglowych
  3. w dziedzinie nauk technicznych – dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. ZUT z Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania podstaw technologii oczyszczania wody i powietrza z wykorzystaniem fotokatalitycznego TiO2 modyfikowanego różnymi formami węgla, w tym grafenu
  4. w dziedzinie nauk ekonomicznych – dr hab. Magdalena Zioło prof. US z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych, Instytutu Ekonomii i Finansów, Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za badania nad zrównoważonymi finansami i systemami finansowymi w warunkach ryzyka ESG
  5. w dziedzinie nauk rolniczych – dr inż. Radosław Drozd z Katedry Mikrobiologii Biotechnologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie za opracowanie nowatorskich podłoży z celulozy bakteryjnej do immobilizacji enzymów i mikroorganizmów
  6. w dziedzinie nauk medycznych – mgr Wojciech Marciniak z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z Read-Gene S.A. za badania dotyczące stężenia arsenu we krwi jako markera rodzinnego raka piersi w populacji polskiej
  7. w dziedzinie nauk o morzu – prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska z Katedry Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie za opracowanie i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich technologii wytwarzania pian metalowo-ceramicznych stanowiących wysoce efektywny materiał izolacyjny
  8. w dziedzinie nauk artystycznych – prof. dr hab. Dariusz Dyczewski z Katedry Dyrygentury, Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie za nagrodzone międzynarodowe prezentacje muzyki chóralnej

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl