Zachodniopomorskie Noble przyznane

11 czerwca br. poznaliśmy siedmiu laureatów Zachodniopomorskich Nobli za rok 2016. Uroczysta gala odbyła się w Akademii Sztuki.

Zachodniopomorski Nobel to prestiżowe wyróżnienie, które otrzymują naukowcy w kilku dyscyplinach naukowych: w dziedzinie nauk humanistycznych, podstawowych, technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu oraz artystycznych.

Pula nagród wyniosła w tym roku 90 tysięcy złotych.

Poniżej lista laureatów i uzasadnienie przyznania nagrody.

1) W dziedzinie nauk humanistycznych nagrodę otrzymał dr hab. Łukasz Kołoczek z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę: Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera (Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016).

2) W dziedzinie nauk podstawowych nagrodą został uhonorowany dr Vincenzo Salzano z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego za nowatorską metodę kosmologicznego pomiaru prędkości światła.

3) W dziedzinie nauk technicznych wyróżnienie przypadło prof. dr hab. inż. Markowi Grycie z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za zastosowania procesów membranowych do oczyszczania wody i separacji produktów biotechnologicznych.

4) W dziedzinie nauk ekonomicznych nagrodzono dr inż. Jarosława Jankowskiego z Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych oraz Zespołu Analityki Systemów Internetowych i Badań Sieci Złożonych Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za pracę Making „friends” in a virtual world: The role of preferential attachment, homophily, and status, Social Science Computer Review, vol. 34(5), pp. 546-566, 2016;

5) W dziedzinie nauk rolniczych nagrodę otrzymał dr hab. inż. Mariusz Szymczak z Katedry Technologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia w badaniach nad doskonaleniem technologii przetwórstwa ryb.

6) W dziedzinie nauk medycznych wyróżniono dr hab. n. zdr. Izabelę Gutowską, prof. nadzw. PUM w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za wyjaśnianie biochemicznych i molekularnych podstaw mechanizmów toksycznego wpływu ksenobiotyków na organizm.

7) W dziedzinie nauk o morzu uhonorowano prof. dr hab. inż. Ryszarda Buczkowskiego, Kierownika Zakładu Metod Komputerowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym  Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie za zaawansowane obliczenia numeryczne konstrukcji z materiałów ceramicznych o cechach materiałów gradientowych w zastosowaniu do budowy zbiorników do przewozu gazu płynnego LNG.

Inicjatorem konkursu Zachodniopomorskich Nobli był prof. Waldemar Tarczyński, prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt zrealizowany został przez grupę polskich badaczy pod kierunkiem profesorów: Aleksandra Wolszczana i Jana Lubińskiego (pomysłodawcy konkursu), członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

Kandydaci do nagrody są zgłaszani przez rektorów zachodniopomorskich uczelni oraz przez Członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, którzy są jednocześnie organizatorami wydarzenia.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego