Wybory prezydenckie 2020: wpis do spisu lub rejestru wyborców możliwy online

28 czerwca br. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Już teraz można przez internet dopisać się do spisu wyborców lub wpisać do rejestru wyborców. Od jutra online możliwe będzie także zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego.

W zbliżających się wyborach prezydenckich nie trzeba głosować w miejscu zameldowania. Tylko od nas zależy, gdzie dopiszemy się do spisu wyborców lub wpiszemy do rejestru wyborców. Jedno i drugie można zrobić online.

Na stałe czy tylko na te wybory?

Czym różni się dopisanie do spisu wyborców od wpisania do rejestru wyborców? Jeśli chcemy na stałe zmienić miejsce głosowania (także w innych, przyszłych wyborach), to powinniśmy wpisać się do rejestru wyborców.

Natomiast jeśli chcemy zagłosować gdzie indziej niż dotychczas tylko w tych wyborach,  to trzeba dopisać się do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat wtedy będziemy. Jest to działanie jednorazowe, czyli w przyszłości nadal będziemy głosować w miejscu zameldowania.

Wpis do rejestru wyborców

Jeśli chcemy na stałe zmienić miejsce głosowania, to powinniśmy skorzystać z usługi online Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

W tym przypadku kluczowe jest działanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wpis nie następuję bowiem automatycznie, wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

By dokonać wpisu należy przygotować profil zaufany, skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce naszego stałego zamieszkania (to ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku). Dodatkowym dokumentem może być np. umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd z naszymi danymi, umowa o pracę czy karta mieszkańca.

Jeśli nie mamy jeszcze profilu zaufanego, to musimy go założyć.

Instrukcja krok po kroku:

Krok 1: na GOV.pl wybierz e-usługę Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Krok 2: Kliknij przycisk „Złóż wniosek” i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz)
Krok 3: Wybierz obywatelstwo
Krok 4: Zaadresuj wniosek – wybierz urząd gminy, w której mieszkasz lub przebywasz na stałe
Krok 5: Podaj dane dowodu osobistego (nazwę i numer) – dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu
Krok 6: Dołącz dodatkowe załączniki, które pozwolą zweryfikować miejsce Twojego stałego zamieszkania
Krok 7: Podaj adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że pod nim mieszkasz
Krok 8: Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV i podany we wniosku adres e-mail
Krok 9: Czekaj na odpowiedź z urzędu. Samo wysłanie wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców

Urzędnik może skontaktować się z nami pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV (warto ją regularnie sprawdzać; szybka odpowiedź na wiadomość urzędnika może przyspieszyć załatwienie sprawy).

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców zostanie podjęta w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Otrzymamy ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę na koncie „Mój GOV”. Jeśli to nie nastąpi, to należy skontaktować się z urzędem.

Można zostać wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców. Usługa jest bezpłatna (zostanie wyłączona na pięć dni przed wyborami).

Dopisanie do spisu wyborców

Jeśli chcemy zagłosować w tych wyborach poza miejscem zameldowania, to powinniśmy skorzystać z e-usługi Dopisz się do spisu wyborców.

W tym przypadku musimy przygotować tylko profil zaufany i adres, pod którym będziemy przebywać w dniu wyborów.

Instrukcja krok po kroku:

Krok 1: na GOV.PL wybierz e-usługę Dopisz się do spisu wyborców
Krok 2: Kliknij przycisk „Dopisz się do spisu wyborców” i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz)
Krok 3: Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców
Krok 4: Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV i podany we wniosku adres e-mail

Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, to skontaktuje się z nami telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV.

Dopisanie do spisu wyborców jest bezpłatne (ta usługa również zostanie wyłączona na pięć dni przed wyborami).

Głosowanie korespondencyjnie

Już jutro na portalu GOV.pl ruszy usługa online umożliwiająca zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego. W związku z jej wdrożeniem od dziś (środa, 3 czerwca) od godz. 21.00 do jutra do godz. 03.20 usługi online (w tym wyborcze) mogą być niedostępne.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl