Współpraca transgraniczna na ratunek unikalnej przyrody Doliny Dolnej Odry

Dolina Dolnej Odry to wyjątkowe miejsce, w którym korzystne warunki przyrodnicze sprzyjają występowaniu rzadkich gatunków ptaków i roślin. Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, to naturalne bogactwo może zostać zachowane dzięki wspólnemu projektowi Zachodniopomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Landesförderinstitut Meklemburgii Pomorza-Przedniego. 

Ptaki drapieżne by egzystować i rozmnażać się potrzebują otwartych terenów oraz żerowisk w postaci zbiorników wodnych. Niestety urbanizacja i intensywne rolnictwo sprawiły, że bielików, rybołowów, orlików krzykliwych czy puchaczy jest coraz mniej. Dzieje się tak nawet na obszarze unikalnej Doliny Dolnej Odry, w skład której wchodzą Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, Cedyński Park Krajobrazowy, niemiecki Park Narodowy Doliny Odry i Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry.

– Doliny zalewowe stały się w Europie rzadkością. Chcemy, by unikalna przyroda Pomorza Zachodniego nie zniknęła na zawsze, chcemy zachować ją dla przyszłych pokoleń. Właśnie temu posłuży projekt Parków Krajobrazowych, dzięki któremu powstanie 100 sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych i sztuczne zbiorniki wodne dla ptaków wodno-błotnych. Kompleksowe działania są niezbędne, by delikatny ekosystem ujścia Odry przetrwał – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Z przeprowadzonych przez przyrodników badań wynika, że w stabilizacji i wzmocnieniu populacji ptaków drapieżnych mogą pomóc specjalne platformy lęgowe. Równie ważne są sztuczne i płytkie zbiorniki wodne, które pozwalają (zwłaszcza wiosną i wczesnym latem) na bezpieczne gniazdowanie, żerowanie i nocowanie.

– Przyroda nie zna granic, dlatego by ją chronić niezbędne są działania zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie Odry. To już kolejny projekt, w którym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pokazuje wyjątkową troskę, zrozumienie i współpracę z partnerami niemieckimi. Współpraca transgraniczna umożliwia skuteczną ochronę środowiska i przyrody – wyjaśnia wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Transgraniczny projekt ma być realizowany w latach 2020-2022. Dzięki zaplanowanym działaniom ma zostać zapewniony rozwój unikatowych i cennych siedlisk przyrodniczych, a także wielu gatunków roślin i zwierząt (m.in. na terenach Rezerwatu Przyrody Bielinek i w Rezerwacie Przyrody Wrzosowiska Cedyńskie). Projekt pomoże m.in. w zachowaniu wzgórz pokrytych wrzosowiskami i stanowisk roślinności kserotermicznej, a także w stworzeniu lepszych warunków rozwoju unikalnych gatunków (np. dęb omszony).

Powstaną również szlaki i punkty widokowe w rezerwatach, dzięki czemu te unikalne miejsca będą mogli zobaczyć turyści (jednocześnie zostaną ograniczone zagrożenia wynikające z obecności człowieka). Projekt przewiduje też ustawienie specjalnych tablic informujących o gatunkach i siedliskach, stworzenie mobilnej transgranicznej wystawy przyrodniczej „Ludzie nad rzeką” oraz organizację warsztatów dotyczących siedlisk.

Projekt ma kosztować 2,3 mln zł (w tym 85% dofinansowania z Programu INTERREG), a zgodę na przystąpienie do niego wyrazili już zachodniopomorscy radni.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl