Twórcze wyzwanie dla uczniów zachodniopomorskich szkół w konkursie „Przestrzenie dziedzictwa”

Książnica Pomorska oraz Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zapraszają do udziału w XIII edycji konkursu historyczno-literackiego PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Odbywa się od 2012 r. w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, objętych patronatem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorami są Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Konkurs rusza 1 marca, a prace można zgłaszać do 23 kwietnia 2024 r. Wyniki ogłoszone zostaną do 29 maja 2024 r., przed końcowym wystawieniem ocen w szkole.

Cele konkursu

To przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o regionie Pomorza Zachodniego, jego odległej i bliskiej, skomplikowanej przeszłości, żyjącej w opowieściach rodzinnych, przybliżenie dziedzictwa kulturowego regionu oraz tworzenie przywiązania do „małej ojczyzny”, do jej historii i tradycji. Ponadto rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych ludzi poprzez prezentowanie i popularyzację ich umiejętności literackich.

Temat konkursu

Przestrzeń to nieograniczona lub ograniczona płaszczyzna (zainteresowań, działań, terenu). Bywa wielowymiarowa, szeroka, rozległa, innym razem wąska i zamknięta. Jest związana z powietrzem, kosmosem, czasem, życiem – istnieniem, wypełnia duszę, chwilę, ciszę i słowa. To także ogół zjawisk historycznych, społecznych czy politycznych, tradycje rodzinne, wpływające na nasze decyzje, czasem nas ograniczające, a czasami pchające w przód, czy po prostu miejsca, w których żyjemy, bądź mijamy je w codziennym pośpiechu, nie zauważając ich urody, nie interesując się ich dziejami.

Zadaniem uczestników jest wybranie jednego wydarzenia, obiektu, osoby itp. z bliższej albo dalszej historii swojej miejscowości lub z dziejów Pomorza i skoncentrowanie wokół niego swojej opowieści. Wyzwanie konkursowego można potraktować w różny – twórczy sposób. Forma wypowiedzi jest dowolna – opowiadanie, esej, reportaż lub inne gatunki prozatorskie. Objętość – do 10 stron maszynopisu A4. Pomocy i wsparcia należy szukać u opiekunów – nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców, dziadków.

Mottem literackich zmagań są słowa szczecińskiego poety Józefa Bursewicza (1928–1982):

„Tak wpada świat w tęczówkę oka
Jak film kręcony zbyt pośpiesznie
Gdy się zatrzyma w wyobraźni
[…]
Zostanie w oczach już na zawsze
Bezprzedmiotowa dziwna przestrzeń
Dziwna prawdziwsza od prawdziwej”.

Kryteria oceny prac

Dla organizatorów istotna jest nie tylko forma literacka prac konkursowych, ale także zgodność ich treści z faktami historycznymi. Komisja konkursowa docenia piękną, poprawną polszczyznę, rzetelność badawczą oraz samodzielność w tworzeniu opowieści opartej na wiedzy historycznej.

Laureaci – nagrody

UWAGA!!! Tegoroczny konkurs znajduje się w wykazie konkursów Kuratorium Oświaty w Szczecinie, punktowanych przy rekrutacji do szkół średnich!!!

Laureaci konkursu otrzymają tytuł laureata, nagrody i dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 maja 2024 r., wręczenie nagród odbędzie się na przełomie września i października.

Kontakt

konkurs.zdd@ksiaznica.szczecin.pl

Agnieszka Gnat-Leśniańska, tel. 91 48 19 215
Anna Bartczak, tel. 91 43 37 098 lub 508 193 730

ORGANIZATORZY

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

PATRONI HONOROWI

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Zachodniopomorski

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl