„Samorządowy Oscar” dla Olgierda Geblewicza

10:17

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz został 30.10.2016 r. uhonorowany nagrodą im. Grzegorza Palki. W tym roku odbyła się już XIX edycja wydarzenia, zwanego „Samorządowym Oscarem”.

Nagrodę imienia Grzegorza Palki, tragicznie zmarłego pierwszego prezydenta Łodzi w III RP, od 1998 r. przyznaje Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie. Przyznawana jest raz w roku w trzech kategoriach: w dziedzinie ogólnopaństwowej, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Przyznawane są także wyróżnienia. Nagroda stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem osób, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności przyczyniają się do propagowania i ugruntowania tej idei w Polsce.

W kategorii działalność ogólnopaństwowa nagrodzony został w tym roku marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz za umacnianie współpracy subregionalnej państw basenu Morza Bałtyckiego oraz rozwoju regionalnego. – Spotkał mnie ogromny zaszczyt dołączenia do wspaniałego grona osób uhonorowanych nagrodą im. Grzegorza Palki. Dziękuję za to wyróżnienie! Gratuluję również samorządowcom z Pomorza Zachodniego: nagrodzonemu Januszowi Gromkowi i wyróżnionym Waldemarowi Miśce i Andrzejowi Wyganowskiemu. Gala nagrody miała w tym roku charakter wybitnie zachodniopomorski i to również jest powodem do dumy – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek został doceniony za działania na rzecz rozwoju miasta i lokalnej społeczności, burmistrz Karlina Waldemar Miśko za integrowanie gmin dorzecza Parsęty dla ochrony środowiska i tworzenia przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych środowisku naturalnemu oraz agroturystyki, a Andrzej Wyganowski, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica – za budowanie współpracy między administracją publiczną i mieszkańcami.

Wśród  dotychczasowych laureatów tej prestiżowej nagrody są m.in.: śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, Premier Jerzy Buzek, Ambasador USA Daniel Fried, śp. prof. Jerzy Regulski, śp. prof. Michał Kulesza, prof. Irena Lipowicz, Komisarz UE Danuta Hübner, Europoseł Jan Olbrycht, śp. Minister Grażyna Gęsicka oraz Zygmunt Berdychowski Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego