Samorząd Województwa przekazał 72 mln zł na pomoc firmom w ramach „tarczy antykryzysowej”

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przekazał 72 mln zł do centralnego instrumentu, który ma wspomóc firmy odczuwające skutki epidemii koronawirusa. Według pierwotnego planu te środki miały trafić bezpośrednio do przedsiębiorców z regionu w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, ale na jego uruchomienie nie zgodził się rząd. Prace nad stworzeniem regionalnego mechanizmu wsparcia dla odtwarzania miejsc pracy jednak wciąż trwają.

72 mln zł z RPO WZ wesprze działania rządu

Zasady wspierania przedsiębiorców oraz pracowników określa ustawa COVID-19 z 31 marca 2020 r. Na jej podstawie rząd zaapelował do Samorządów Województw o zabezpieczenie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Funduszu Pracy. Województwo Zachodniopomorskie przekazało na ten cel 64 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, a dodatkowe 8 mln zł będzie pochodzić z oszczędności Powiatowych Urzędów Pracy. Z tych środków będą korzystać właśnie PUP-y z całego regionu, które otrzymają kwoty wyliczone na podstawie algorytmu uwzględniającego m.in. liczbę podmiotów gospodarczych w powiecie, liczbę ludności do 30. roku życia i powyżej 30. roku życia.

Na tym jednak nie koniec wsparcia dla przedsiębiorców. Samorząd Województwa podzielił również środki przeznaczone dla Pomorza Zachodniego w ramach centralnie zarządzanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. To 60 mln zł i dodatkowe 6 mln zł z oszczędności w ramach PO WER.

– Krytycznie oceniam zarówno zakres, zbiurokratyzowanie oraz opieszałość rządowej tzw. tarczy, ale nie czas na spory. Pilnie dokonaliśmy podziału zarządzanych przez nas środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego i przekazaliśmy je do mechanizmu centralnego – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

PUP-y potrzebują dodatkowych środków krajowych

Obecnie nie da się przewidzieć jakiej pomocy będzie potrzebować zachodniopomorski rynek pracy. Powiatowe Urzędy Pracy szacują jednak, że środki europejskie będą niewystarczające i zgłosiły już zapotrzebowanie na dodatkowe pieniądze z Funduszu Pracy w wysokości ponad 106 mln zł.

Powstanie regionalny mechanizm wsparcia przedsiębiorców?

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz od samego początku nie ukrywał swoich zastrzeżeń wobec tworzonej przez rząd „tarczy antykryzysowej”. Za jeden z największych mankamentów pakietu wsparcia dla przedsiębiorców uważa możliwość subsydiowania wynagrodzeń wraz ze składkami do ZUS.

– Wielokrotnie podkreślaliśmy nasze obawy, by środki europejskie nie szły na ratowanie ZUS-u. Te pieniądze w całości powinny trafić do ludzi i pomóc przedsiębiorcom przetrwać, a nie być wykorzystywane do opłacania płatności składek – podkreśla Olgierd Geblewicz.

Marszałek poinformował, że wciąż trwają starania o utworzenie regionalnego mechanizmu wsparcia przedsiębiorców. Ogłoszony wcześniej Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy zakładał uruchomienie nawet 170 mln zł, więc po odjęciu kwoty przekazanej do mechanizmu centralnego, do wykorzystania zostaje ok. 100 mln zł.

– Intensywnie pracujemy nad stworzeniem dla naszych przedsiębiorców takiego instrumentu, który pomoże im stanąć na nogi gdy stan epidemii będzie ustępował – zapewnia Olgierd Geblewicz.  

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl