Program Społecznik: rusza nowa edycja!

Przy nadchodzącym naborze Programu Społecznik przewidziano możliwość ubiegania się o dofinansowanie wszelkich działań, których celem jest integracja i pomoc dla uchodźców. Dla organizacji pozarządowych to kolejna szansa na pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na swoją działalność.  To kolejna forma wsparcia dla podmiotów, które wkładają ogrom pracy we wsparcie uciekających przed wojną Ukraińców.

Czym jest program „Społecznik”?

„Społecznik” jest popularnym na Pomorzu Zachodnim programem wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz swojej małej ojczyzny. Od 2017 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego udało się zrealizować 3150 inicjatyw. W skład programu wchodzą przede wszystkim aktywni ludzie, którzy organizują ciekawe wydarzenia, spotkania, warsztaty czy zawody sportowe dla mieszkańców.

Jak mówi Olgierd Geblewicz: „Program stanowił do tej pory cenne narzędzie dające nam wszystkim energię do działania, zmieniania najbliższego otoczenia na lepsze oraz do budowania relacji i więzi międzyludzkich

Nowa edycja i kolejne zmiany

W związku z obecnym napływem uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o tym, że projekty dotyczące działań pomocowych i integracyjnych na rzecz uchodźców będą traktowane priorytetowo.

– „W imieniu całej zachodniopomorskiej społeczności dziękuję wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom, że całym sercem angażują się w pomoc.  Dzięki środkom z Programu Społecznik będziemy mogli wesprzeć też organizacje z mniejszych miejscowości. To kolejna forma wsparcia dla NGO” – Powiedział Geblewicz

Od momentu tegorocznego naboru, kwota mikrodotacji będzie wynosić 5 tys. zł, czyli o tysiąc złotych więcej niż w poprzednich edycjach. Składanie wniosków to szansa na uzyskanie pieniędzy dla przynajmniej 585 inicjatyw.

Za co dodatkowe punkty?

Szansę na bonusowe punkty otrzymają wnioski, które będą dotyczyć działań młodzieżowych i otrzymają rekomendację Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Dodatkowe noty otrzymają też projekty, które będą mieć charakter proekologiczny lub zostały skonsultowane z Animatorką albo Animatorem Lokalnym. Premiowane będą również organizacje, które złożyły poprawnie i na czas sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz te, które debiutują w „Społeczniku”.

Jakie są zasady Społecznika?

Wszystkie osoby, mogą dwa razy złożyć wniosek, w tym jeden z grupą nieformalną. W nadchodzącej edycji nie będzie kontynuowana część programu, która będzie dotyczyć Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich wybieranych w głosowaniu internetowym. Nie zmieni się za to podział na subregiony, który ma zapewnić wszystkim podmiotem równe szanse na otrzymanie środków w programie.

Wszelkie informacje o Programie Społecznik 2022-2024 znajdują się na:

– stronie internetowej Operatora, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A karrsa.eu

– w zakładce SPOŁECZNIK stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program SPOŁECZNIK

– profilu Programu Społecznik na Facebooku

Środki z marszałkowskiego programu zostaną uruchomione 21 marca 2022 roku.

Koordynacją „Społecznika” w latach 2022-2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl