Prawie 22 mln zł wsparcia dla DPS-ów z Pomorza Zachodniego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego uruchomił projekt grantowy o budżecie ponad 21,7 mln zł, z którego wsparcie będzie mogło otrzymać trzydzieści pięć zachodniopomorskich Domów Pomocy Społecznej. Środki mają pomóc placówkom walczyć ze skutkami pandemii koronawirusa. 

Wsparcie w ramach projektu „Razem dla DPS” obejmować będzie trzy główne elementy: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania oraz pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS. O granty będą mogły ubiegać się organy prowadzące DPS-y z terenu Pomorza Zachodniego.

– Wykorzystujemy wszystkie możliwości, by wspierać Domy Pomocy Społecznej, które w związku z COVID-19 znalazły się w dramatycznie trudnej sytuacji. Od maja przekazujemy placówkom środki ochrony osobistej: maseczki, środki do dezynfekcji, kombinezony ochronne. Wiemy jednak, że skala potrzeb jest o wiele większa, dlatego zabiegaliśmy o dodatkowe wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Rozpoczęty dziś nabór jest prowadzony w formie otwartej (do wyczerpania środków). Wysokość grantu zależeć będzie od liczby mieszkańców oraz pracowników DPS.

Na Pomorzu Zachodnim najwięcej pensjonariuszy mieszka w DPS-ach prowadzonych przez: Powiat Koszaliński (607 osób), Miasto Szczecin (555 osób), Powiat Gryficki (458 osób), Stowarzyszenie Przytulisko w Białogardzie (180 osób), Instytut Jana Pawła II w Szczecinie (175 osób) oraz Powiat Myśliborski (169 osób).

Projekt „Razem dla DPS” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (84,28%) oraz budżetu państwa (15,72%).

Szczegółowe informacje o projekcie grantowym można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl