Prawie 2 mln zł na zabytki Pomorza Zachodniego. Ruszył nabór wniosków

12:18
najciekawsze atrakcje na Pomorzu Zachodnim
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Samorząd Województwa od lat przeznacza środki na ratowanie zachodniopomorskich zabytków. W tym roku na ten cel trafi kwota 1,8 mln zł, czyli o 200 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Dzięki realizacji programu w ubiegłym roku finansowe wsparcie na prace remontowe uzyskało 67 zabytków z Pomorza Zachodniego. Teraz może być ich jeszcze więcej.

Troska o dziedzictwo kulturowe tych ziem powinna być częścią naszej zachodniopomorskiej tożsamości. Z wieloma podmiotami współpracujemy od wielu lat i mamy przyjemność wspierania kolejnych etapów prac. Obiekty, które odzyskują blask lub zyskują nowe funkcje rozsiane są po całym Pomorzu Zachodnim. Zachęcam do wzięcia udziału w naborze samorządy, instytucje i osoby, które są właścicielami lub administrują zabytkami – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Do udziału w konkursie uprawniony jest każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Środki mogą zostać przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 60 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane do 3 lutego br.

Szczegółowe informacje o naborze wraz z listą niezbędnych dokumentów można znaleźć TUTAJ.

Od 2007 roku Samorząd Województwa na remonty zachodniopomorskich zabytków przekazał kwotę ponad 12 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl