Pomorski Instytut Akwakultury i Limnologii

08:40
Instytut Akwakultury (Stargard)

1___images_stories_miasto_2016_05_02__dsc6726_2.jpg

Akwakultura – odnosi się do chowu, hodowli i uprawy organizmów żyjących w wodzie, zwłaszcza zwierząt i roślin, w celu większego pozyskiwania żywności; limnologia – nauka o jeziorach i żyjących w nich organizmach. Nowa, niedawno otwarta placówka badawcza w Stargardzie spaja obie te dyscypliny.

Pomorski Instytut Akwakultury i Limnologii powstał w wyniku zapotrzebowania gospodarki na tego typu ośrodek. To efekt 10-letnich działań podejmowanych przez Gospodarstwo Rybackie Miedwie i Modehpolmo sp. z o.o.

Mamy około 500 ha stawów koło Stargardu. W 2007 roku zbudowaliśmy w Dzwonowie najnowocześniejszą w Polsce wylęgarnię ryb. Prowadzimy badania genetyczne nad sieją miedwiańską, by dowiedzieć się, czy jest gatunkiem endemicznym – mówił podczas otwarcia PIAiL prezes Modehpolmo Mirosław Łukomski, przewodniczący rady Fundacji. – Chcieliśmy zrobić coś jeszcze, żeby była podstawa do dalszego funkcjonowania. Stąd ten Instytut. A ponieważ jest młody, może nie bać się wyzwań i błędów.

Prezesem zarządu Fundacji jest Radosław Kołaczyk, a wiceprezesami – Ewa Gorczyńska i Elżbieta Krawczykowska.

Radę Fundacji tworzą: Mirosław Łukomski (przewodniczący), Krzysztof Formicki, Tomasz Heese, Andrzej Kreft, Piotr Nowakowski, Jacek Piotr Sadowski, Sebastian Szwajlik, Waldemar Tarczyński, Adriana Trojanowska-Olichwer i Wawrzyniec Wawrzyniak.

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, mówiąc o swojej 20-letniej znajomości z Mirosławem Łukomskim, podkreślał, że od zawsze jego pasją były ryby – w szerokim zakresie.

Mieliśmy marzenie, żeby coś zrobić – mówił profesor. – To piękny przykład, kiedy prywatny kapitał, wsparty władzami samorządowymi, pozwoli zbudować wiodący ośrodek akwakultury w Polsce i Europie.

Co ważne, ma to być ośrodek, na którego pomoc mogą liczyć wszyscy związani z rybactwem.

Fundacja będzie realizować swoje cele głównie poprzez badania i analizy mające zidentyfikować te obszary działalności społeczeństwa, które szkodzą rozwojowi obszarów rybackich i rybactwa.

W uroczystości wzięli udział m.in. wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Krzysztof Kozłowski, poseł Michał Jach, wicewojewoda Marek Subocz, biskup archidiecezji szczecińsko–kamieńskiej Marek Wejman, który poświęcił siedzibę PIAiL, oraz przedstawiciele samorządów i służb mundurowych.

Muzyczną oprawę zapewnili uczniowie ze stargardzkiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego: Justyna Robak (altówka), Kornelia Fijałka (skrzypce) i Grzegorz Snopek (akordeon).

Siedziba Fundacji – Pomorskiego Instytutu Akwakultury i Limnologii znajduje się na najwyższym piętrze w Centrum Handlowym Zodiak przy ul. Wyszyńskiego 12-15 w Stargardzie.

tekst i zdjęcia Bożena Kuszela

Więcej informacji ze Stargardu na stronie portalu Stargardzka.pl.