Offshore może być przyszłością Pomorza Zachodniego – należy zadbać o wykwalifikowaną kadrę!

Wzrost znaczenia sektora Offshore na Pomorzu Zachodnim to szansa na nowe inwestycje i atrakcyjne zarobki. Poważnym wyzwaniem jednak jest brak wykwalifikowanych pracowników. Konieczne jest zwiększanie świadomości dotyczącej możliwości związanych z pracą w morskiej energetyce wiatrowej. Nie tylko z punktu widzenia finansów, ale również w kontekście specyfiki pracy. 

Potrzeba wykwalifikowanych kadr dla sektora offshore

W Szczecinie buduje się dwie fabryki – Vestas i Windar – które wkrótce będą potrzebować przynajmniej kilkuset pracowników w sektorze offshore. Należy także pamiętać o działających już mniejszych firmach oraz potencjalnych inwestorach, którzy aktywnie interesują się Pomorzem Zachodnim, jako potencjalnym zagłębiem offshore w Polsce.

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, alarmuje, że mimo obecnych sukcesów, należy intensyfikować wysiłki w kształceniu kadr dla sektora offshore. Bez odpowiednio przygotowanych pracowników, obecna dobra passa może szybko utracić impet.

Według szacunków Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, tylko w naszym regionie w najbliższym czasie agregacja pracowników sektora offshore wyniesie przynajmniej 3 tysiące pracowników.

Region potrzebuje nie tylko studentów, ale również wykwalifikowanych pracowników gotowych dostosować się do potrzeb firm offshore. Mówimy o technikach, mechanikach, elektrykach, automatykach i osobach gotowych do pracy przy produkcji. Warto zauważyć, że sektor offshore to obecnie jedno z najbardziej perspektywicznych kierunków kształcenia zarówno dla kadry menadżersko-inżynierskiej, jak i branżowej. Nie możemy uczyć specjalistów, by wyjeżdżali do Azji, Norwegii czy do Niemiec. Będą oni bardzo potrzebni tutaj– dodaje Hanna Mojsiuk.

Mojsiuk zauważa brak świadomości wśród młodzieży dotyczącej sektora offshore. Stąd apel o zachęcanie uczniów i studentów do zainteresowania się tym perspektywicznym kierunkiem, który nie tylko tworzy miejsca pracy, ale również kształtuje przyszłość energetyki wiatrowej.

Niestety mam wrażenie, że gdybyśmy zapytali 17 czy 18 latków, czym zajmuje się sektor offshore, to  wielu nie potrafiłoby powiedzieć.

Rozwój sektora offshore w regionie zależy nie tylko od fabryk, ale także od aktywnej edukacji i rekrutacji. Dlatego inwestycja w kształcenie młodych pokoleń to kluczowy krok, który może uczynić Pomorze Zachodnie liderem w dziedzinie offshore, oferując nie tylko miejsca pracy, ale i szanse rozwoju dla nowych pokoleń pracowników.

Polska Potęga Offshore: wyzwania i szanse na globalnej arenie

Eksperci z polskiego sektora offshore stają się obiektem zainteresowania zagranicznych rynków. Jednak, aby utrzymać konkurencyjność, polski rynek musi podjąć działania mające na celu zwiększenie swojej atrakcyjności.

W sektorze offshore obserwuje się istotny dualizm. Potrzeba zarówno pracowników gotowych do fizycznej pracy, jak i ekspertów, inżynierów oraz menadżerów. To wyzwanie stawia przed branżą zadanie zrównoważenia obu tych potrzeb.

– Od wielu miesięcy mówimy, że w Polsce lepiej od sektora IT zaczynają zarabiać inżynierowie. W sektorze offshore bardzo potrzeba automatyków, robotyków, mechaników, monterów. Bardzo pożądana jest także umiejętność pracy na wysokości – mówi Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy.

Płace w sektorze offshore są atrakcyjnie wysokie, jednak fala emigracji ekspertów za granicę, zwłaszcza na platformy wiertnicze, stanowi wyzwanie dla polskich firm. Konieczność zwiększenia konkurencyjności w zakresie wynagrodzeń staje się imperatywem, aby przeciwdziałać utracie utalentowanych specjalistów.

Łukasz Żak, ekspert rynku pracy, zauważa kluczowy problem związany z brakiem wykwalifikowanych pracowników do prac zarówno przy budowie, jak i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Edukacja na poziomie szkół średnich i uczelni wyższych staje się priorytetem, aby sprostać rosnącym potrzebom rynku pracy w branży offshore.

Zwiększanie świadomości dotyczącej możliwości związanych z pracą w morskiej energetyce wiatrowej staje się niezbędne. Nie tylko z punktu widzenia finansów, ale również w kontekście specyfiki pracy. Budowanie tego świadomości to kluczowy krok w przyciąganiu nowych talentów do branży offshore.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl