Oddaj swój głos na Modernizację Roku i Budowę XXI wieku. Wśród nominowanych 23 obiekty z Pomorza Zachodniego

Już w czwartek, 1 kwietnia, startuje głosowanie na obiekty zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych znalazły się 23 obiekty znajdujące się na terenie Pomorza Zachodniego.

Konkurs ma na celu promocję najciekawszych modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji, a także wspieranie działań dla ratowania budowli dziedzictwa narodowego. W konkursie mogą brać udział także nowo wybudowane obiekty. Z każdym rokiem rośnie liczba zgłoszeń, co świadczy o coraz większej randze i zasięgu plebiscytu. Główne kategorie konkursu to „Nowe Obiekty” i „Modernizowane Obiekty”, które obejmują takie podkategorie jak:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
 • modernizacje dróg
 • obiekty mostowe
 • obiekty zieleni

23 obiekty z Pomorza Zachodniego 

Wśród nowych i modernizowanych budynków znalazły się również obiekty z Pomorza Zachodniego. Wśród nich, między innymi:

1Zagospodarowanie nabrzeża w Siadle Dolnym

Fot. Materiały prasowe

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne. Dzięki właściwemu zagospodarowaniu terenu pojawił się m.in. nowy pomost, z możliwością cumowania przez niewielkie jednostki pływające, więcej śmietników, ławek, stołów. Zamontowane zostały również m.in. grille, paleniska, stacja naprawy rowerów. W ramach realizowanego przedsięwzięcia uporządkowano teren zielony. Głównym celem inwestycji był wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Kołbaskowo.

2Modernizacja budynku rampy wyładowczej na funkcje obiektu użyteczności publicznej Rampa-Kultura w Goleniowie

Fot. Materiały prasowe

Zakres inwestycji obejmował przebudowę, remont, zmianę sposobu użytkowania oraz adaptację budynku rampy wyładowczej na funkcje obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Głównym zamierzeniem inwestycji była rewitalizacja obiektu istniejącego (tzw. „Rampy”) oraz jego adaptacja na potrzeby Teatru Brama oraz lokalnych stowarzyszeń.

3Uznam Arena – nowy kompleks sportowy przy ul. Grodzkiej w Świnoujściu

Fot. Materiały prasowe

Przy budowie Uznam Areny zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich jest ruchome dno dużej niecki basenu. Dzięki temu w zależności od potrzeb (np. do nauki pływania czy aqua aerobiku) można regulować jej głębokości od 0 do 2 metrów. Nowoczesny jest także sposób uzdatniania wody w obu basenach. Jest ona poddawana najpierw filtracji wstępnej, potem kolejno koagulacji powierzchniowej, filtracji przez złoże żwirowo-węglowe, dezynfekcji lampami UV, korekcie odczynu pH i dezynfekcji podchlorynem sodu.

4Budowa Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu

Fot. Materiały prasowe

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu to największa inwestycja w gminie Kołbaskowo. Do dyspozycji mieszkańców oddano doskonale wyposażone pracownie tematyczne – śpiewu, instrumentów muzycznych, malarstwa i rzeźby, fotografii, teatru, tańca, ceramiki, scrapbookingu czy  robotyki. W ramach działalności Gminnego ośrodka uruchomiona została także lokalna telewizja Goksir TV oraz Kino Zachód.

Głosować można również na „Przebudową mostu drewnianego na rzece Korytnicy”, „Budynek biurowy Nadleśnictwa Połczyn” czy na „Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku gospodarczo-garażowego w Filię Pogotowia Ratunkowego w Łobzie”. Pełna lista zgłoszonych obiektów z regionu dostępna jest na stronie internetowej.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl