Na Pomorzu Zachodnim rok 2021 będzie Rokiem Ekologicznym

Podczas dzisiejszej sesji radni sejmiku województwa zdecydowali, że 2021 rok na Pomorzu Zachodnim będzie Rokiem Ekologicznym. To oznacza, że w całym regionie będą realizowane działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Będą wśród nich m.in. kampanie edukacyjno-informacyjne, konkursy, akcje, warsztaty i konferencje tematyczne. 

Postrzeganie ekologii zmienia się. Już większość ścieków odprowadzana jest do oczyszczalni, a śmieci są lepiej utylizowane. Wyzwań środowiskowych jednak wciąż nie brakuje, choć mamy opinię jednego ze środowiskowych liderów. Przyszłym rok nazwaliśmy Rokiem Ekologicznym, bo zamierzamy jeszcze bardziej intensyfikować działania związane z ochroną środowiska. Wierzę, że dzięki wspólnej energii uda nam się zrobić więcej i zmieniać mentalność społeczeństwa. Dziś ekologia to styl życia, energia odnawialna, zdrowa żywność, recykling –  mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Jeszcze w tym roku w ramach Programu Społecznik uruchamiane będą nabory, które premiują działania ekologiczne dodatkowymi punktami w ocenie zgłaszanych projektów. W zeszłym tygodniu samorząd województwa zorganizował I Szczyt Klimatyczny, podczas którego zostały zaprezentowane innowacyjne pomysły związane z ekologią. Wzięli w nim udział nie tylko fachowcy, ale również pasjonaci, którym leży na sercu dobro planety.

Jeszcze w tym roku rozpoczynamy projekt „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, w którym będziemy poprowadzić wiele akcji uświadamiających społeczeństwu, jak ważna jest ochrona środowiska, jak można o nią dbać. Zaadresujemy wiele konkursów do samorządów i NGO, a także działań promujących filozofię ekologiczną – zapowiedział członek zarządu województwa Stanisław Wziątek.

W ramach Roku Ekologicznego planowane jest m.in. opracowanie regionalnego Programu ochrony środowiska do roku 2030 oraz prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców. Zarządzaniem jakością powietrza ma zająć się specjalna grupa robocza, a w gminach odbędą się szkolenia dotyczące uchwały antysmogowej. Przewidziano też działania związane z gospodarowaniem odpadami, suszą i monitoringiem zjawisk pogodowych (w grę wchodzi zwiększenie ilości stacji agrometeorologicznych).

Na tym jednak nie koniec. W planach jest także konkurs na najbardziej ekologiczną gminę, wsparcie dla Forum Rolników Ekologicznych, pomoc finansowa w zakupie węzy pszczelej dla pszczelarzy czy wyjazdy studyjne rolników.

W 2021 roku kontynuowany będzie projekt „GREen Startup Support – Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki”. Odbędzie się również kolejna edycja konferencji „SmartUp! Zachodniopomorskie Dni Przedsiębiorczości i Innowacji”, która będzie poświęcona zielonej gospodarce. Ekologia będzie priorytetem także w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

W ostatnich latach na Pomorzu Zachodnim zrealizowano ponad 1500 projektów proekologicznych i nastawionych na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Były to inwestycje w zrównoważony transport, budowę ścieżek rowerowych, wymianę taboru kolejowego i autobusowego, przebudowę linii kolejowych czy budowę dróg. Wszystkie przedsięwzięcia były realizowane dzięki wsparciu funduszy unijnych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl