Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego oraz kamiennym murem cmentarnym położony w miejscowości Dobropole Gryfińskie został uznany za zabytek.

Źródło: WUOZ w Szczecinie

Decyzją ZWKZ w Szczecinie z dnia 19.04.2023 r. budynek sakralny został wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Źródło: WUOZ w Szczecinie
Źródło: WUOZ w Szczecinie

Dobropole Gryfińskie to wieś położona na północny zachód od Starego Czarnowa. Pierwsze wzmianki o średniowiecznej wsi pochodzą z 1233 roku, kiedy to książę Władysław podarował ziemie klasztorowi cysterskiemu w Kołbaczu.

Źródło: WUOZ w Szczecinie
Źródło: WUOZ w Szczecinie
Źródło: WUOZ w Szczecinie

Dobropole od czasów reformacji należało administracyjnie do urzędu w Kołbaczu. W 1628 roku było m.in. 19 łanów ziemi uprawnej, 7 gospodarstw rolnych oraz 3 zagrody pasterskie.

Źródło: WUOZ w Szczecinie
Źródło: WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wpisany do rejestru zabytków
Źródło: WUOZ w Szczecinie

Po podziale Pomorza majątek przeszedł w posiadanie króla szwedzkiego. W latach 1806-1811 Dobropole wraz z domeną kołbacką sprzedano na potrzeby kontrybucji. W okresie 1862-1843 ziemie przeszły w posiadanie radcy Krausego ze Świnoujścia, następnie odkupiło je państwo pruskie. W 1840 roku we wsi było 284 mieszkańców a w 1864 roku – 451. We wsi istniała także szkoła oraz kościół, który odbudowano za czasów urzędującego pastora Georga Zietlewa.

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wpisany do rejestru zabytków
Źródło: WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wpisany do rejestru zabytków
Źródło: WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wpisany do rejestru zabytków
Źródło: WUOZ w Szczecinie

Działka przykościelna, stanowiąca teren dawnego cmentarza przykościelnego, założona jest na planie wydłużonego wieloboku. Od strony zachodniej, wschodniej oraz południowej wyznaczona historycznym, kamiennym murem cmentarnym. W części podziemnej cmentarza zlokalizowane są historyczne pochówki.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl