Dodatkowe 55 mln zł z RPO na wsparcie firm i służby zdrowia z Pomorza Zachodniego

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jeszcze w tym miesiącu uruchomi dodatkowe środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom oraz jednostkom ochrony zdrowia. Dwa nowe mechanizmy wsparcia będą częścią Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, którego celem jest minimalizowanie skutków pandemii koronawirusa.

50 mln zł dla przedsiębiorców

Nowym narzędziem wsparcia dla firm z Pomorza Zachodniego będą bezzwrotne granty, które będą mogły być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego. W zależności od wielkości firmy i okresu finansowania przyznawane będą środki w kwocie od 7 do 160 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Granty będą rozliczane w sposób uproszczony.

Bezpośrednio z poziomu regionalnego pomoc będzie kierowana tylko do mikro- i małych firm. Średnie firmy będą mogły starać się o podobnego rodzaju wsparcie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przewidywany budżet tego mechanizmu ma wynosić ok. 50 mln zł, które zostaną wygospodarowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego uruchomienie ma nastąpić jeszcze w czerwcu br. (obecnie trwają konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego).

Co najmniej 5 mln zł na służbę zdrowia

Pomoc dla jednostek służby zdrowia jest jednym z głównych elementów Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Do tej pory szpitale wojewódzkie, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, otrzymały wsparcie w wysokości ponad 20 mln zł. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu województwa.

Na tym jednak pomoc samorządu województwa się nie kończy. Już wkrótce wszystkie jednostki ochrony zdrowia oraz ratownicze, które uczestniczą w zwalczaniu pandemii, będą mogły ubiegać się o pieniądze na zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz niezbędnego sprzętu. Budżet konkursu na dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie wynosił minimum 5 mln zł. O środki w ramach tego mechanizmu będą mogły starać się m.in. szpitale prowadzone przez lokalne samorządy.

– Filarami Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego od początku było wsparcie dla ochrony zdrowia oraz pomoc dla regionalnej gospodarki. Chociaż udało się dodatkowo zaoferować wsparcie dla placówek opieki społecznej – ich pracowników i podopiecznych. Teraz uruchamiamy kolejne pieniądze, które pozwolą prowadzić skuteczną walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami o zdrowie mieszkańców regionu i kondycję zachodniopomorskich firm – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Daty uruchomienia naboru wniosków oraz szczegółowe zasady obu nowych mechanizmów  wsparcia zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl