Budżet województwa zachodniopomorskiego na 2021 rok został przyjęty

Zachodniopomorski Sejmik w trybie pracy on-line przyjął budżet województwa na 2021 rok. Jaki będzie przyszłoroczny plan wydatków i dochodów?

Szczegóły dokumentu zaprezentowano podczas sesji, która odbyła się w czwartek, 3 grudnia 2020 roku. Za jego przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw było 9. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wiadomo już, że dochody województwa wyniosą 1.125,3 mln zł, zaś wydatki 1.224,4 mln zł. Jak powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz:

Tegoroczny budżet jest bardzo mocno związany z tempem wydawania funduszy unijnych, które w ogromnym stopniu napędzają rozwój naszego regionu. Jest to historycznie największy budżet – wydatki opiewają na kwotę 1 mld 224 mln zł. To sprawia, że traktujemy ten budżet również jako wielkie wyzwanie. Z dużą ostrożnością podeszliśmy do wpływów do kasy województwa z  tytułu podatków PIT i CIT. Mamy świadomość, że pandemia może dotknąć przedsiębiorców, a przecież duża część naszego budżetu pochodzi właśnie z podatku CIT, który jest bardzo wrażliwy na koniunkturę.

Infrastruktura transportowa najbardziej dofinansowana

Najbardziej aktywnym obszarem inwestycyjnym w 2021 roku będzie infrastruktura transportowa (237,8 mln zł). W jej ramach zostanie sfinansowana przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich.

Wśród istotnych zadań wymieniono te, które wykorzystują eurofundusze w ramach RPO WZ 2014-2020. Należy do nich m.in.:

 • konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego (wraz z wydatkami bieżącymi 108,6 mln zł),
 • budowa sieci tras rowerowych (wraz z wydatkami bieżącymi 68,3 mln zł),
 • rozbudowa i modernizacja Teatru Polskiego (43,7 mln zł),
 • powstanie Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (wraz z wydatkami bieżącymi 42,1 mln zł),
 • kontynuacja usługi zachodniopomorskiego E-Zdrowia (wraz z wydatkami bieżącymi 23,8 mln zł),
 • budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego (14 mln zł),
 • budowa Morskiego Centrum Nauki (3,6 mln zł).

Ile i na co wyda województwo 

Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2021 będzie transport i infrastruktura. To prawie 38,4% uchwalonego budżetu i kwota 470,5 mln zł, z czego:

 • przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich (prawie 62 mln zł),
 • dotacja dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wyniesie  99,4  mln zł.

Kolejne wydatki wyniosą:

 • na kulturę, sport i turystykę przeznaczonych zostanie 208,4 mln (17 %),
 • administrację oraz bezpieczeństwo publiczne 243,6 mln zł (20%),
 • wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO WZ 2014-2020 51,6 mln zł (4,2 %).
 • działania związane z ochroną zdrowia, wojewódzkimi programami polityki społecznej, w tym pomocą społeczną i rodziną określono w budżecie na poziomie 98,1 mln zł (8%),
 • działania związane z polityką rynku pracy i rozwojem przedsiębiorczości w kwocie 48,8 mln zł (4 %).
 • zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska zaplanowane zostały na poziomie 15,8 mln zł (1,3 %),
 • wydatki na edukację, opiekę wychowawczą – 23,7 mln zł (2 %).

Bilansowo budżet województwa na rok 2021 zamknie się deficytem 99,2 mln zł ( 8,8 % dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty wolnymi środkami pozostałymi na koniec 2020 r. na rachunkach bankowych Województwa oraz środkami pochodzącymi z kredytu z EBI.

Głosowanie nad tegorocznym planem finansowym Województwa Zachodniopomorskiego było  najważniejszym punktem obrad dwudziestej pierwszej w kadencji 2018-2023 sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl