ZUT przodownikiem w liczbie wynalazków!

08:35
ZUT przodownikiem
Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

Dokładnie 50 – tyle patentów udzielono Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie w ubiegłym roku. Blisko 70 polskich szkół wyższych zgłosiło ponad 1600 pomysłów. W tym gronie ZUT zajmuje 7 miejsce w kraju pod względem liczby udzielonych praw do wynalazków.

Liczba zgłoszonych i otrzymanych patentów to dowód na wysoki poziom naukowy pracowników uczelni  świadczy także o otwartości uczuleni na współpracę z przemysłem.

Wśród ogłoszonych w ubiegłym roku wynalazków ZUT w Szczecinie może się pochwalić m.in. takimi innowacjami jak:

– filtry z bionanocelulozy powstałe na bazie soku z bulw ziemniaka połączonego z odpowiednią włókniną. Materiał może być używany do tworzenia filtrów lub maseczek, ale też w respiratorach czy w systemach oczyszczania powietrza w pomieszczeniach. Wynalazek przygotowany przez zespół pani prof. Mirosławy El Fray. Więcej – TUTAJ

– sposób otrzymywania borofenu – wynalazek zespołu pani prof. Ewy Mijowskiej. Naukowcy ZUT opatentowali otrzymywanie borofenu, młodszego brata grafenu. Może być on przydatny przy produkcji wodoru, baterii, sensorów, super cienkich elementów elektronicznych, jak również – być może – jako nośnik leków.

bio podpałka z łusek ziaren kawy – wynalazek zespołu pani prof. Katarzyny Wilpiszewskiej – ekologiczna podpałka z odpadów powstałych po wypaleniu

– śluza do pomiaru temperatury oraz dezynfekcji osób (np. pasażerów na lotnisku) zawierająca dysze rozpylające i kamerę termowizyjną – opracował ją zespół pana dr. inż. Pawła Herbina

– ekstrakt z lawendy hodowanej na nano srebrze jako konserwant kremów kosmetycznych – innowacja pani prof. Danuty Kulpy

– tarcza maskująca przed wykryciem w obrazie kamery termowizyjnej – zespół pana prof. Piotra Nikończuka opracował prototyp płytki, która mogłaby zafunkcjonować w przemyśle zbrojeniowym.

Urząd Patentowy RP w 2023 roku udzielił 1050 patentów. To prawie 100 więcej niż rok wcześniej.

ZUT przodownikiem
Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

Zobacz także:

Naukowcy ZUT z mikroglonów stworzą paszę dla zwierząt

Energia z biomasy – naukowcy z ZUT wytwarzają pelet o niespotykanych wcześniej właściwościach

Biopaliwo z alg? Naukowczyni z ZUT w Szczecinie opracowała paliwo z biomasy!

Naukowcy ZUT prowadzą badania nad przeciwdziałaniem zatruciom pokarmowym

/Źródło: ZUT w Szczecinie/