Naukowcy z ZUT pozyskują węgiel aktywny z maseczek jednorazowych

Do niedawna jednorazowe maseczki znajdowały się w powszechnym użyciu a ich utylizacja stała sie istotnym problemem dla środowiska. Naukowcy z ZUT znaleźli sposób na ich zagospodarowanie. Ich wynalazek służy nie tylko redukcji ilości odpadów z tworzyw sztucznych, ale także pozyskuje wartościowy produkt końcowy: węgiel aktywny, gotowy do zastosowań.

W ostatnich latach, jednorazowe maseczki przestały być jedynie częścią naszej codzienności – stały się także nieodłącznym atrybutem życia. Wraz z ich powszechnym użytkowaniem pojawiają się nowe wyzwania dotyczące ich utylizacji, stając się istotnym problemem dla środowiska. Warunki atmosferyczne i promieniowanie UV przyczyniają się do rozpadu maseczek na mikroskopijne cząstki, co może prowadzić do przedostania się mikroplastików do gleby, wody i powietrza, zagrażając zarówno ludzkiemu zdrowiu, jak i środowisku.

Aby odpowiedzieć na to wyzwanie, naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) opracowali innowacyjną metodę zagospodarowania jednorazowych masek ochronnych. Zespół badawczy z Katedry Inżynierii Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Beaty Michalkiewicz i dr hab. inż. Joanny Sreńscek-Nazzal, prof. ZUT, we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Barcelonie oraz doktorantką mgr Adrianną Kamińską, stworzył nowatorskie rozwiązanie oparte głównie na specjalnej obróbce termicznej materiału i jego aktywacji. Proces ten obejmuje rozdrabnianie, suszenie, karbonizację w temperaturze od 400°C do 1000°C w obecności chemicznie obojętnego gazu oraz aktywację z wykorzystaniem środka chemicznego. Efektem końcowym jest węgiel aktywny, gotowy do zastosowań.

Węgiel aktywny jest materiałem wykorzystywanym w różnych dziedzinach ze względu na swoją mikroporowatą strukturę i dużą powierzchnię właściwą. Stanowi on skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniami, przede wszystkim w oczyszczaniu wody i powietrza, ponieważ efektywnie absorbuje substancje chemiczne, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

Przyznanie patentu na ten wynalazek przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej stanowi dowód uznania dla innowacyjności pomysłu naukowców z ZUT. Zaproponowane rozwiązanie może pomóc w redukcji ilości odpadów z tworzyw sztucznych oraz przyczynić się do uzyskania wartościowego produktu końcowego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl