Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego w Komitetach Naukowych PAN

Szczecin

08:41
Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego
Źródło: Uniwersytet Szczeciński / Facebook

24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję w 2024 roku. W skład Komitetów weszło aż 23 naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na czele szczecińskich członków w KN PAN z prof. dr. hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego (Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN). Wśród członków Komitetów PAN znalazło się także trzech prorektorów Uczelni: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof.US-Prorektor ds. organizacji została wybrana do Komitetu Nauk Prawnych PAN, dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US-Prorektor ds. kształcenia do Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz dr hab. Jacek Batóg, prof. US-Prorektor ds. finansów do Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.

Komitety naukowe PAN to ciała kolegialne grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Stanowią jedyną reprezentację krajowych mikro-środowisk naukowych wyłanianą w demokratycznych wyborach. Zrzeszają specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki i tworzą przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi.

Lista członków Komitetów PAN

Źródło: Uniwersytet Szczeciński

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl